Bilimlar bellashuvi baholash me'zoni


УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ФАНЛАР БЎЙИЧА ЎҚУВЧИЛАР ЎРТАСИДА БИЛИМЛАР БЕЛЛАШУВИНИ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

1. ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ

Она    тили    ва    адабиёт    фанидан    билимлар    беллашуви    умумтаълим мактабларининг 4-8 синфларида ўтказилиб, 4-синф ўқувчилари фақат биринчи босқичда,    5-6-синф     ўқувчилари 1-,2-босқичда, 7-8-синф ўқувчилари тўртта босқичда иштирок этадилар. Барча босқичларда ёзма иш ва тест синови ўтказилади.

Ёзма иш:

Беллашувнинг,1-босқичида 4-синфлар диктант; 1-2-босқичида 5-6-синфлар диктант,        тўртта                         босқичида           7-8-синфлар    ижодий  баён ёзадилар.       Мазкур босқичларда    ўқувчининг                         ижодий, мустақил     фикрлаш    қобилияти    ҳамда саводхонлиги синовдан ўтказилади. Ёзма ишлар учун матнлар кўп вариантлилик (3 вариант) асосида тайёрланади. Ҳар бир вариантда 1 тадан матн тақдим этилади. Бу вариантлардан биттаси танлаб олинади. Танланган битта матн бўйича диктант (баён) ёзилади. Ёзма иш мавзулари ўқувчиларни ижодий изланишга, шахсий фикр-мулоҳаза билдиришга, бир хил мавзудаги бир неча манбаларда ифодаланган фикрлардан     умумлашма хулосалар         чиқара        олиш    ва      уни    ёза     билишга кўмаклашувига                қаратилиши          лозим.        Ўқувчилар        томонидан       ёзиладиган матнларнинг минимал ҳажми қуйидагича бўлади:

диктантдаги сўзлар ҳажми 4-синфда 75-80 тагача, 5-синфда 100-110 тагача,

6-синфда 110-120 тагача бўлади. Диктант ёзиш учун 45 минут вақт берилади. Диктант 40 балл билан баҳоланади. Диктант ва ижодий баён учун Ватан, миллий ва умуминсоний қадриятлар, дўстлик, ота-онага ҳурмат, устозлар, табиат, китоб, одоб, бурч каби мавзулардаги матнлар танлаб олиниши тавсия этилади;

баён ўтказишда ўқувчилар матн мазмунини қандай тушунганликлари, ўз фикр ва тушунчаларини ижодий ва мустақил ифодалаганлари, ёзма нутқ малакаси ва саводхонлиги синаб кўрилади. Баён ёзиш учун 90 минут вақт берилади. Ижодий баён ҳажми 7-синф учун 2-2,5 бет, 8-синф учун эса 2,5-3 бет бўлиши мумкин. Ижодий баён матни 40 балл билан баҳоланади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, таълимий баённинг мураккаб турларидан бири – ижодий баён танланган матн мазмунига ўқувчининг ижодий ёндашиши жиҳатидан баённинг бошқа турларидан фарқ қилади. Бунда ўқувчи матнга тасвир унсурларини қўшиб ёки лисоний ҳамда имловий топшириқлар киритган ёҳуд ўқитувчи бошлаб берган ҳикояни давом эттирган ҳолда баён ёзиши мумкин.

Она тили таълими методикасида ижодий баённинг шахсини ўзгартириб ёзиш, лисоний топшириқли баён, тасвирий ифодалардан фойдаланиб баён ёзиш, бошлаб бериш йўли билан баён ёзиш турлари мавжудлиги таъкидланади.

Тасвирий воситалардан фойдаланиб баён ёзишда ўқувчи матн мазмунига боғлаб, мустақил равишда айрим нарса, воқеа-ҳодисаларни тасвирлайди. Бошлаб бериш йўли билан баён ёзишда бошланиши берилган матнни ўқувчилар ижодий давом эттириб, уни тўлиқ матн шаклига келтирадилар. Баён матни ўқитувчи томонидан бир марта ўқиб берилади.

Ўқувчи баёни мазмун изчиллиги ва лисоний қурилиши жиҳатидан талаб даражасида бўлиши билан бирга, саводли бўлиши керак. Шунингдек, баённинг режа асосида ёзилишига эришиш зарур. Аниқ тузилган режа ўқувчи баёнининг изчил, мантиқий бўлишини таъминлайди.

Она тили ва адабиёт фанидан 4-5-6-синфларда диктантни баҳолаш мезони

Билим, кўникма, малакалар

Балл

1

Мутлақо хатосиз, ҳуснихати талаб даражасида ёзилган бўлса

40

 

2

Имло хатоси бўлмаса, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлса,

ҳуснихати талаб даражасида бўлса

 

39-38

3

1 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлмаса

37-36

 

4

1 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

35-34

5

2 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлса

33-32

6

2 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлмаса

31-30

 

 

7

2 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида   бўлса.  Хатолар   нисбати   ўзгариши   мумкин,   лекин уларнинг умумий миқдори тўрттадан, имло хато эса иккитадан ошмаган бўлса

 

 

29-28

 

8

2 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

27-26

9

3 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлса

25-24

10

3 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлмаса

23-22

 

 

11

3 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида   бўлса.  Хатолар   нисбати   ўзгариши   мумкин,   лекин уларнинг умумий миқдори   тўрттадан, имло хато эса учтадан

ошмаган бўлса

 

 

21-20

 

12

3 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

19-18

13

4 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлса

17-16

14

4 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлмаса

15-14

 

 

 

15

4 та имло, 4 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида   бўлса.  Хатолар   нисбати   ўзгариши   мумкин,   лекин уларнинг умумий миқдори бештадан, имло хато эса тўрттадан ошмаган бўлса

 

 

13-12

 

16

4 та имло, 4 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

11-10

 

 

17

5 та имло, 5 тагача тиниш белгида хатоси бўлса, хатолар нисбати

ўзгариши мумкин, лекин уларнинг умумий миқдори олтитадан, имло хато эса бештадан ошмаган бўлса

 

 

9-8

18

6 та имло хатоси бўлса

7-6

 

 

19

6 та имло, 6 тагача тиниш белгида хатоси бўлса, хатолар нисбати

ўзгариши мумкин, лекин уларнинг умумий миқдори 7 тадан, имло хато эса 6 тадан ошмаган бўлса

 

 

5-4

20

7-та имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

3-2

21

10та имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

1-0

Изоҳ:

Хатолар    миқдори    ортиб    бориши    билан    юқоридаги    тартибда    балл камайтирилиб борилади

Она тили ва адабиёт фанидан 7-8-синфларда ижодий баённи баҳолаш мезони

Билим, кўникма, малакалар

Балл

 

 

 

 

1

Режа мавзуга мувофиқ бўлса, матн мазмуни тўғри баён қилинган

бўлса,   баён   мантиқли   ва   изчил бўлса, сўз   бойлиги,   ифода қурилиши ва услуби адабий тил талабларига мос бўлиб, матн мазмунига   ижодий   ёндашилган   бўлса,   саводхонликда   қўпол бўлмаган 1 та имло ва 2 та тиниш белгида хатоси бўлса, услубий хато бўлмаса

 

 

 

 

40-36

 

 

 

 

2

Матн режа асосида ёритилиб, матн мазмуни тўғри баён қилинган

бўлса, баён мантиқли ва изчил   бўлса, бироқ сўз танлашда ва ифода қурилишида қисман ҳар хиллик бўлса, ифода қурилиши ва услуби   адабий   тил   талабларига   мос  бўлиб,   матн   мазмунига ижодий ёндашилган бўлса, саводхонликда 2-4 та имло, 2-4 та тиниш белгида ва 1-2 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

 

35-31

 

 

 

3

Режада   изчиллик   етишмаса,   мавзуни   ёритишда    ижодкорлик

етарли бўлмаса, воқеалар изоҳида мантиқийлик қисман бузилган бўлса, сўз бойлиги, ифода қурилишида   камчиликлар кузатилса, саводхонликда 5-6 та имло, 5-7 та тиниш белги,3-4 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

30-26

 

 

4

Матн режага мос бўлмаса, фикр баёни ва қурилишида бузилишлар

бўлса, фикрлар бир-бирига боғланмаса, сўз бойлиги кам бўлса, саводхонликда 7-8   та имло, 8 та тиниш белгида,5 та услубий хатоси бўлса

 

 

25-21

 

 

 

5

Режа саёз тузилган бўлса, фикр баёни ва қурилишида бузилишлар

бўлса, фикрларни бир-бирига боғлашда изчиллик етишмаса, сўз бойлигида нуқсонлар кузатилса, саводхонликда 9 та имло,9-10 та тиниш белгида,6 та услубий хатоси бўлса

 

 

20-16

 

 

6

Ишга   режа   тузилмаган    бўлса,   фикр   баёни   ва   қурилишида

камчиликлар бўлса, фикрлар бир-бирига боғланмаса, сўз бойлиги етарли бўлмаса, матн хулосаланмаган бўлса, саводхонликда   10 дан ортиқ имло,12 та тиниш белгида,7 та услубий хатоси бўлса

 

 

15-11

 

 

7

Ишга режа тузилмаган бўлса, фикр баёни ва қурилишида қўпол

бузилишлар бўлса, фикрлар бир-бирига боғланмаса, сўз бойлиги қашшоқ бўлса, матн якунланмаган бўлса, саводхонликда 12 та

имло ва тиниш белгида, 8 та услубий хатоси бўлса

 

 

10-6

 

 

8

Мавзу   умуман    очилмаган    бўлса,   иш    якунланмаган    бўлса,

саводхонликда 15 тагача имло ва тиниш белгида,10 та услубий хатоси бўлса

 

 

5-1


Изоҳ:

1.Баъзан ўқувчининг ёзма ишидаги хатолар миқдори юқоридаги мезонга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда 2 та ишоравий хатони 1 та имло хато ўрнида, 2 ёки 3 та имло хатони 1 та услубий хато сифатида баҳолаш мумкин.

2.Хатоларнинг (услубий, имло, ишора) ҳар бирининг сони жами 10 тадан ошса,      ўқувчининг баҳоси        ўз-ўзидан           пасаяди.        Ўқувчининг             ўзи           томонидан киритилган тузатишларнинг ҳар бири учун 1 балдан олиб ташланади.

4–синф ўқувчиларига мактаб босқичи учун она тили ва адабиёт фанидан диктант матни намуналари:

Suv haqida nimalar bilasiz?

Suv bebaho boylik. Suvsiz hayot bo`lmaydi. Suv daryolardan oqib keladi. Buxoro viloyati hududida daryo yo`q. Bu yerga suv kanallar yordamida keltiriladi. Shuning uchun har yili ariqlar,kanallar hashar yo`li bilan tozalanadi.

Ba`zilar jo`mraklarni ochiq qoldiradilar. Bu ish noto`g`ri. Chunki suvni isrof qilish gunoh! Boyligimiz bo`lgan suvni tejang. Uning isrof bo`lishiga yo`l qo`ymang.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti 22-mart kunini “Xalqaro ichimlik suvi kuni” deb e`lon qilgan. Bolalar, bu kunni siz ham o`z hissangizni qo`shgan holda nishonlashga harakat qiling. (80 ta so`z)

Тест синови:

Беллашув иштирокчилари 4-синфлар 1 босқичда, 5-6-синфлар 1-2 босқичда ,

7-8-синфлар 4 та босқичда 30 тадан тест саволига жавоб ёзадилар. Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тест саволидан иборат бўлиб, уларнинг 20 таси

жавоби танланадиган, 10 таси жавоби ёзиладиган бўлади. 3-4-босқичларда 30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари   о нла йн   дастур орқали электрон шаклда    ўтказилади.        Беллашув   учун  тайёрланадиган     тестлар              ўқитувчидан ихтисослик бўйича пухта ва чуқур билимни талаб қилади. Тест саволлари ўқув дастури асосида ўқувчига содда ва аниқ, тушунарли, ўринли танланиши лозим. Тест саволларини бажариш учун 60 минут вақт берилади.Тест саволини баҳолаш ҳар бир саволга 2 балдан 60 балл.

Барча турлар бўйича умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

4–синф ўқувчиларига мактаб босқичи учун она тили ва адабиёт фанидан тест саволларидан намуналари:

 1. 1. Nutqning yozma shaklini belgilang
 2. A) Nutq B) Matn C) So`z va nutq D) Hikoya
 3. 2. O`zbek tilida necha tovush bor? A) 29 ta B ) 28 ta C) 30 ta D) 6 ta
 4. 3. Undalma yozuvda nima bilan ajratiladi? A) vergul yoki undov bilan B) nuqta bilan C) so`roq belgisi bilan D) vergul bilan
 5. 4. Kelishik qo`shimchalari tog`ri berilgan qatorni toping
 6. A) – ga,- da,- dan,- si, -miz
 7. B) – zor, - loq, - ning, - ni
 8. C) – ning, - ni, -da, - dan, -ga
 9. D) – ser, -be, -li, - siz
 10. 5. Shaxs -son qo`shimchalari tog`ri berilgan qatorni toping. A) –m, -im, -miz, -miz, -ng, -ing, -ngiz, -ingiz, -i, -si, -lari B) –ning, -ni, -da, -dan, - ga

C)–miz ,-imiz,-siz,-li,-ser

D)–zor, -loq, -ning, -ni

 1. 6. Nutq nima orqali ifodalanadi?
 2. A) gaplar orqali B) qo`shimchalar orqali
 3. C) bo`g`inlar orqali D) tovushlar orqali
 4. 7. Sifatning ma`no turlari to`g`ri berilgan qatorni aniqlang. A) rang, tus, ta`m, shakl, hajm, hid, xil-xususiyat
 5. B) rang-tus, holat, o`qidi,go`zal,tanlov
 6. C) vaqt, shakl, hajm, qalam,daraxt
 7. D) doira, uxladi, sakradi,o`quvchi,shirin
 8. 8. Sifat va son otga qanday bog`lanadi? A) tinish belgilari yordamida
 9. B) ohang yordamida bog`lanadi
 10. C) so`z yasovchi qo`shimchalar yordamida
 1. D) so`z o`zgartiruvchi qo`shimchalar yordamida
 2. 9. Sonlar yozuvda necha xilda ifodalanadi? A) 3 xil B) 5 xil C) 4 xil D) 2 xil
 3. 10. Sonlar qanday so`roqlarga javob bo`ladi? A) Kim? Nima?
 4. B) Qanday?Qanaqa?
 5. C) Nima qildi? Nima qilyapti?Nima qiladi? D) Nechanchi? Qancha? Nechta?

11.Ot so`z turkumi gapda qanday vazifani bajaradi?

12.Ot yasovchi qo`shimchalarni yozing?

13.Qaratqich kelishigining qo`shimchasini yozing?

14.Sifatlar gapda ko`proq nimaga bog`lanib keladi ?

15.So`zlarning tarkibini aniqlashda nimalar belgilanadi ?

 

 

 

 

 

 

 1. 2. ЎЗБЕК ТИЛИ

Ўзбек тили фанидан билимлар беллашуви таълим рус ва қардош тилларда ўқитиладиган умумтаълим мактабларининг 5-8-синфларида ўтказилади. 5-6-синф ўқувчилари 2 та босқичда, 7-8-синф ўқувчилари 4 та босқичда иштирок этади. Барча босқичлар ёзма иш ва тест синови тарзида ўтказилади.

Ёзма иш:

Беллашувнинг 1-2-босқичида 5-6-синф ўқувчилари диктант ёзадилар,1-2-3-

4-босқичда   7-8-синфлар   матн   яратадилар.   Мазкур   босқичларда   ўқувчининг ижодий, мустақил фикрлаш қобилияти ҳамда саводхонлиги синовдан ўтказилади. Диктант учун матнлар кўп вариантлилик асосида тайёрланади. Ҳар бир вариантда

1  тадан   матн тақдим   этилади. Бу вариантлардан   биттаси   танлаб   олинади. Танланган битта матн бўйича диктант ёзадилар. Ўқувчилар томонидан ёзиладиган матнларнинг минимал ҳажми қуйидагича бўлади:

диктантдаги сўзлар ҳажми 5-синфда 50-55 тагача, 6-синфда 55-65 тагача. Диктант ёзиш учун 45 минут вақт берилади. Диктант мавзуларида Ватан, дўстлик, ота-онага ҳурмат, устозлар, табиат, китоб, одоб, бурч каби мавзулардаги матнлар қамраб олиниши мумкин;

матн яратиш орқали 7-8-синфларда ўқувчининг фикр ва тушунчаларини ижодий ва мустақил ифодалаганлиги, ёзма нутқ малакаси ва саводхонлиги синаб кўрилади. Матн         яратиш            учун     танланган    мавзулар    ўқувчиларни                  ижодий изланишга, шахсий фикр-мулоҳаза билдиришга, бир хил мавзудаги бир неча манбаларда ифодаланган фикрлардан умумлашма хулосалар чиқара олиш ва уни

 

ёза билишга кўмаклашувига қаратилиши лозим. Матн яратиш учун 90 минут вақт берилади. Матн ҳажми 1-1,5 бет бўлиши мумкин.

Ўқувчи томонидан яратилган матн мазмун изчиллиги ва лисоний қурилиши жиҳатидан талаб даражасида бўлиши билан бирга, саводли бўлиши керак. Шунингдек, ўқувчи яратган матннинг изчил, мантиқий бўлиши зарур.

Ўзбек тили фанидан 5-6-синфларда диктантни баҳолаш мезони

Билим, кўникма, малакалар

Балл

 

1

Мутлақо хатосиз ёзилган бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида

бўлса

 

40

 

2

1 та имло хато, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати

талаб даражасида бўлса

 

39-38

 

 

3

2 та имло хатоси, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлса, ҳуснихати

талаб даражасида бўлса. Хатолар нисбати ўзгариши мумкин, лекин уларнинг умумий миқдори 3 тадан, имло хато эса 2 тадан

ошмаган бўлса

 

 

37-36

 

 

4

3 та имло ҳамда 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлса. Хатолар

нисбати 3 та имло, 4 та тиниш белги кўринишида ҳам бўлиши мумкин. Аммо имло хато миқдори 3 тадан ошмаган бўлса

 

 

35-34

 

5

4   та   имло   хатоси   бўлиб,   тиниш    белгида   хатоси   бўлмаса,

ҳуснихати талаб даражасида бўлса

 

33-32

 

6

4 та имло, 3 та тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

31-30

 

7

4 та имло хатоси, 4 тагача тиниш белгида хатоси бўлса, ҳуснихати

талаб даражасида бўлмаса

 

29-28

 

8

5   та   имло   хатоси   бўлиб,   тиниш    белгида   хатоси   бўлмаса,

ҳуснихати талаб даражасида бўлса

 

27-26

 

9

5 та имло, 4 та тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

25-24

10

5 та имло хатоси бўлиб, 5 тагача тиниш белгида хатоси бўлса

23-22

 

11

6   та   имло   хатоси   бўлиб,   тиниш    белгида   хатоси   бўлмаса,

ҳуснихати талаб даражасида бўлса

 

21-20

 

12

6 та имло, 5 та тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

19-18

13

6 та имло ва 6 тагача тиниш белгида хатоси бўлса

17-16

14

7 та имло хатоси бўлса

15-14

15

7 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

13-12

16

8 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

11-10

17

9 та имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

9-8

18

10 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

7-6

19

13 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

5-4

20

15 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

3-2

21

16 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

1-0

Изоҳ:

 1. 1. Диктантдаги хатолар нисбатан турлича кўринишда бўлишига қарамай, баҳолашда имло хатолар миқдори асосий чегара саналади.
 2. 2. Агар диктантда ўқувчи томонидан киритилган тузатишлар миқдори

5 тадан ортиқ бўлса, баҳо 1 балга пасаяди. Агар диктантда 3 ва ундан ортиқ тузатиш бўлса, ишга максимал балл қўйилмайди.

Ўзбек тили фанидан 7-8-синфларда матн яратишни баҳолаш мезони 

 

 

Билим, кўникма, малакалар

 

Балл

 

 

 

 

 

 

1

Матнга   режа   тузилган   бўлса,   мавзу   режа   асосида   тўғри   ва

батафсил ёритилса, фикрни баён қилишда изчиллик таъминланса, фикр   баёнида   такрорлар   бўлмаса,   мавзуни   ёритишда   адабий

материаллардан ўринли фойдаланса, матн қўшимча фикрлар (ОАВ ва   интернет    материаллари)   билан    тўлдирилган    бўлса,   матн хулосаланган    бўлса,   матн    ҳуснихат    билан    ёзилган    бўлса,

саводхонликда қўпол бўлмаган 1 та имло ва 1 та тиниш белгида хатоси бўлса, услубий хато бўлмаса

 

 

 

 

 

 

40-36

 

 

 

 

 

2

Матнга режа тузилган бўлса, мавзу режа асосида ёритилса, фикрни

баён қилишда баъзи ноаниқликларга йўл қўйилса, фикр баёнида такрорлар бўлмаса, мавзуни ёритишда адабий материаллардан фойдаланса,    матн     қўшимча    фикрлар    (ОАВ     ва    интернет

материаллари) билан тўлдирилган бўлса, матн хулосаланган бўлса ва ҳуснихат билан ёзилган бўлса, саводхонликда 2-3 та имло, 2-3 та тиниш белгида ва 1-2 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

 

 

35-31

 

 

 

 

 

3

Матнда режанинг бандлари тўлиқ очиб берилмаса, фикрни баён

қилишда изчиллик етарли таъминланмаса, фикр баёнида такрорлар бўлмаса,   мавзуни   ёритишда    адабий    материаллардан    ўринсиз

фойдаланса, матнда ОАВ ва интернет материалларидан қисман

фойдаланса, матн хулосаланган бўлса ва ҳуснихат билан ёзилган бўлса, саводхонликда 4 та имло ва 4 та тиниш   белгида, 3 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

 

 

30-26

 

 

 

4

Фикрни баён қилишда мантиқий изчиллик бузилса, фикр баёнида

такрорлар    бўлса,   мавзуни   ёритишда    адабий    материаллардан қисман фойдаланса, матн хулосаланган бўлса ва ҳуснихат билан ёзилган бўлса, саводхонликда 5 та имло ва 5 та тиниш белгида, 4 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

25-21

 

 

 

5

Фикрни баён қилишда изчиллик бузилса, фикр баёнида такрорлар

бўлса,    мавзуни    ёритишда     адабий     материаллардан     умуман фойдаланмаган бўлса, матнга хулоса қисқа ёзилса, матн ҳуснихат билан ёзилмаган бўлса, саводхонликда 6 та имло ва 6-7 та тиниш белгида, 5 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

20-16

 

 

6

Мавзу тўлиқ очилмаган ёки мавзудан четга чиққан бўлса, фикрни

баён   қилишда   изчиллик   таъминланмаса,   матнга   хулоса  қисқа ёзилса ва ҳуснихат билан ёзилмаган бўлса,саводхонликда 7 та имло ва 8 та тиниш белгида, 6 та услубий хатоси бўлса

 

 

15-11

 

 

 

7

Мавзу етарли ёритилмаган бўлса, фикрни баён қилишда изчиллик

таъминланмаса, матнга хулоса қисқа ёзилган бўлса, матн ҳуснихат билан ёзилмаган бўлса, саводхонликда 8 та имло ва 9 та тиниш белгида, 7 та услубий хатоси бўлса

 

 

10-6

 

 

8

Матнда фикрлар бир-бирига боғланмаса, матн якунланмаса, матн

ҳуснихат билан ёзилмаган бўлса, саводхонликда 10-12 та имло, 10-

12 та тиниш белгида, 9-12 та услубий хатога йўл қўйилган бўлса

 

 

5-1

Изоҳ:

Баъзан ўқувчининг ёзма ишидаги хатолар миқдори юқоридаги мезонга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда 2 та ишоравий хатони 1 та имло хато ўрнида,

2 ёки 3 та имло хатони 1 та услубий хато сифатида баҳолаш мумкин. Хатоларнинг (услубий, имло, ишора) ҳар бирининг сони жами 10 тадан ошса, ўқувчининг баҳоси ўз-ўзидан пасаяди.

Тест синовла ри:

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тестлардан иборат бўлиб, уларнинг

20   таси   жавоби   танланадиган,    10   таси   жавоби   ёзиладиган    бўлади.   3-4- босқичларда 30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Беллашув учун тайёрланадиган тестлар ўқувчидан ихтисослик бўйича пухта ва чуқур билимни талаб қилади. Тест саволлари ўқув дастури асосида ўқувчига содда ва аниқ, тушунарли, ўринли танланиши лозим. Тест саволларини бажариш учун 60 минут вақт берилади. Тест саволларининг ҳар бир тўғри жавоби 2 балл (жами 60 балл) билан баҳоланади.

Барча турлар бўйича умумий кўрсаткич 100 баллни ташкил қилади.

3. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

(для школ с русским языком обучения)

Конкурс   «Билимлар    беллашуви»   по    русскому   языку   и    литературе проводится среди учащихся 4-8 классов, ученики 4- классов участвуют в 1- этапе, ученики 5 и 6 классов участвуют в 1-2- этапе. 7-8-классы участвуют в 1-2-3-4- этапе. Все этапы состязаний состоят из двух туров: первый тур – письменная работа, второй тур – тестирование.

Письм енна я раб ота :

В 4-5-6 классах учащиеся пишут диктант, в 7-8 классах – изложение.

Для 4 класса объём диктанта должен быть в пределах 75-80 слов, для 5 класса объём диктанта должен быть в пределах 100-110 слов, 6 класса – 110-120 слов. Время написания диктанта 45 минут.

 

В 7 классе объём изложения не должен превышать 1,5-2 страницы (200-250

слов), в 8 классе - 2-2,5 листа (250-300 слов). На написание изложения отводится

90 минут.

Тексты диктантов и изложений готовятся в 3-х вариантах. Учащиеся выбирают один из предложенных вариантов. Тема диктанта или изложения выбранного варианта записывается на доске.

При   отборе   текстов   диктантов    и   изложений   следует   отбирать    темы посвященные Родине, национальным и общечеловеческим ценностям и т.п.

В диктантах должно быть: в 4 классе – не более 3, в 5 классе – не более 5, в

6   классе   –   не   более   7   слов   с   непроверяемыми    и   труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. В тексты контрольных   диктантов     могут   включаться    только    те    вновь    изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух- трех предыдущих уроках).

Оценивая    орфографическую   и   пунктуационную    грамотность,   следует исходить из общего правила: ученикам предъявлять требования в объеме знаний и умений, которым их обучали.

Не учитываются и не выносятся на поля при оценке ошибки:

- в переносе слов;

- на правила, которые не предусмотрены школьной программой;

- на еще не изученные правила;

- в словах с непроверяемыми написаниями, работа над которыми не проводилась;

- явные описки, искажающие звуковой облик слова ("мемля" вместо

"земля");

- в передаче авторской пунктуации.

По орфографии необходимо различать:

- орфографические и грамматические ошибки;

- орфографические и фактические ошибки;

- орфографические ошибки и описки;

- грубые и негрубые ошибки;

- повторяющиеся и неповторяющиеся ошибки;

- однотипные и неоднотипные ошибки.

Грамматическими являются ошибки в образовании форм слов: "ляжь" вместо "ляг". К фактическим ошибкам относятся неверные написания, связанные с незнанием реалий: "у Высотского" вместо "у Высоцкого" и т. д.

Негрубыми орфографическими ошибками являются:

описки – неверные написания, искажающие звуковой и буквенный облик слов ("стл" вместо "стол", "дулпо" вместо "дупло" и т.п.);

написание собственных имен нерусского происхождения. Негрубыми пунктуационными ошибками являются: постановка одного знака препинания вместо другого;

пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности      (сочетание     запятой      и     тире,     вопросительного     и восклицательного знака).

Повторяющимися считаются орфографические ошибки, допущенные в одном и том же слове, использованном несколько раз или в корне однокоренных

слов.

Однотипными называют ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такие правила, в которых для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое родственное слово или его форму (вода - воды, рот - роток, грустный - грустить, резкий - резок).

Грамматические, фактические ошибки, описки при проверке диктантов исправляются, но при подсчете не учитываются.

Негрубые ошибки считаются за пол-ошибки.

Первые три повторяющиеся ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

Если в одном непроверяемом слове допущены две или более ошибки, то все они считаются за одну.

При наличии в контрольном диктанте более пяти исправлений (поправка неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка отлично не выставляется при наличии трёх и более исправлений.

При выставлении оценки за диктант учитывается каллиграфия.

 Письменная работа для школьного тура 4-классы:

Мышонок Пик

Дни становились короче, ночи холоднее.

На злаках созрели зёрна. Ветер ронял их на землю, и птицы стаями слетались к мышонку на луг подбирать их. Пику жилось очень сытно, он с каждым днем полнел. Шёрстка на нем лоснилась.Теперь маленький четырёхногий Робинзон строил себе кладовую и собирал в неё запас на чёрный день. Он вырыл в земле норку и конец ее расширил. Сюда он таскал зерна как в погреб.

Потом этого ему показалась мало. Он вырыл рядом другой погреб и соединил их «подземным ходом». (83 слова)

 В. Бианки «Мышонок Пик»

 

Критерии оценок диктанта для учеников 4-5-6 классов

 

 

Количество допускаемых ошибок

Баллы

1

Диктант при отсутствии ошибок и помарок

40

2

За 1 негрубую орфографическую ошибку

39-38

3

При наличии 2 пунктуационных ошибок

37-36

4

При наличии 1 орфографической ошибки

35-34

5

При наличии 1 орфографической ошибки и 1 пунктуационной

ошибки

 

33-32

6

При наличии 2 орфографических ошибок

31-30

7

При наличии 2 орфографических и 1 пунктуационной ошибки

29-28

8

При наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок

27-26

9

При наличии 3 орфографических ошибок.

25-24

10

При наличии 3 орфографических и 1 пунктуационной ошибки

23-22

11

При наличии 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок

21-20

12

При наличии 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибок

19-18

13

При наличии 4 орфографических ошибок

17-16

14

При наличии 4 орфографических и 1 пунктуационной ошибки

15-14

15

При наличии 4 орфографических и 2 пунктуационных ошибок

13-12

16

При наличии 4 орфографических и 3 пунктуационных ошибок.

11-10

17

При наличии 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок

9-8

18

При наличии 6-7 орфографических и 6-7 пунктуационных ошибок

7-6

19

При наличии 7-8 орфографических и 7-8 пунктуационных ошибок

5-4

20

При   наличии    9-12   орфографических   и   6-9   пунктуационных

ошибок

 

3-2

21

При наличии 13-14 орфографических и 10-11 пунктуационных

ошибок

 

1-0

 Примечания:

 1. 1. При подсчете слов в тексте контрольного диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи.
 2. 2. Если контрольный диктант сопровождается дополнительной работой, то берется текст объемом, обозначенным первой цифрой норматива для данного класса.
 3. 3. Текст диктанта должен быть понятным для учащихся.
 4. 4. Слова, редко употребляемые и непонятные для учащихся, выписываются на доске и объясняются.

 

 1. 5. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых бы изучаемые в данной теме орфограммы и пунктуационные правила были представлены не менее чем 2-3 случаями.

Критерии оценок изложения для учеников 7-8-классов

 

 

Содержание и речь

 

Грамотность

 

Баллы

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Рассуждения в процессе изложения, носящие

характер                            литературоведческих, публицистических,         историко-литературных наблюдений      содержательны,       интересны, самостоятельны.         Заключительная         часть представляет     собой        авторское обобщение, самостоятельные     выводы,     вытекающие     из основной части. Работа отличается богатством словаря,         разнообразием         используемых синтаксических    конструкций,    точностью    и богатством словоупотреблений

 

 

 

 

 

Без орфографических и пунктуационных ошибок

 

 

 

 

 

 

 

 

40-36

 

 

 

 

 

 

2

Заголовок соответствует содержанию текста. В

изложении   имеются    единичные    фактические неточности,        незначительные         нарушения последовательности      изложения      материала. Заключительная     часть     представляет     собой обобщения   или   выводы,    вытекающие     из основной части. Лексический и грамматический строй   речи достаточно разнообразен.   Имеются

1-4 стилистические ошибки

 

 

Допускаетс

я   не   более   1-2 орфографических и

пунктуационных ошибок

 

 

 

 

 

 

35-31

 

 

 

 

 

 

3

Плохое владение литературным языком. Работа

написана короткими, не раскрывающими смысл предложениями.      Словарь      крайне      беден.

Допущено искажение материала.

Допускаетс

я                     5-7

орфографических

,1-3

орфографических и                     1-3

пунктуационных

ошибок

 

 

 

 

 

 

30-26

 

 

 

 

4

Заголовок не соответствует содержанию текста.

Тема           изложена           с           нарушением последовательности        событий.        Допущено

искажение смысла текста. Большое количество

ошибок.         Употребляемые          конструкции однообразны.

 

Допускаетс

я                     8-9

орфографических

,пунктуационных ошибок

 

 

 

 

25-21 

 

 

 

 

5

Допущено искажение смысла текста. Тема не

раскрыта, словарь крайне беден, отсутствуют выводы,     в     работе      большое     количество недочётов,    лексических,    грамматических    и пунктуационных ошибок.

 

 

Допускаетс

я    не    более    10

ошибок

 

 

 

20-16

 

 

6

Тема   не    раскрыта,    словарь   крайне    беден,

отсутствуют     выводы,     в     работе     большое количество           недочётов,           лексических, грамматических и пунктуационных ошибок.

 

Допускается     не более           11-12 ошибок

 

 

15-11

 

 

7

Большое   количество   недочётов,   лексических,

грамматических    и    пунктуационных    ошибок. Работа очень слабая, однообразная.

Большое

количество ошибок от 13 до

14

 

 

10-6

 

 

8

Большое   количество   недочётов,   лексических,

грамматических    и    пунктуационных    ошибок. Работа очень слабая, однообразная.

Большое

количество ошибок от 15 до

16

 

 

5-1


Примечание:

Варьирование баллов зависит от текста изложения учащегося, от владения речью,             умения   составлять   сложные   предложения,   от   степени   допускаемых ошибок.

Тест иро вание:

Тестирование проводится после написания письменной работы. Тесты составляются с учётом Государственного образовательного стандарта и учебной программы для конкретного класса. На 1-2 этапе учащимся предлагается 30 тестов, 20 из которых с выбором ответа, а 10 с кратким ответом. На 3-4- этапе тестирование проводится в о нла йн режиме, участники должны будут отвечать на

30 тестовых вопросов с выбором ответов. Для решения тестов отводится 60

минут.   Каждый   правильный    ответ   оценивается    2   баллами,   сумма   баллов составляет 60 баллов.

Примерные тестовые задание для 4- классов

 1. 1. Какая часть речи называет предметы, явления, события и отвечает на вопросы Кто? Что?

А) Имя числительные В) Местоимение

С) Имя прилагательное D) Имя существительное

 1. 2. Сколько частей речи в русском языке? А) 6 В)   5 С)   10      D)3
 2. 3. Как называется начальная форма глагола? А) Глагол В) Неопределенная форма

С) Временная D) Числительная

 1. 4. Что составляет грамматическую основу предложения? А) Части речи В) Второстепенные члены

С) Главные члены D) Определения и дополнение

 1. 5. Найдите слова с разделительным мягким знаком. А) Пал.то, пис.мо В) Сол. , ветв.

С) Под.ём , с.ел D) П.ёт , солов.и

 1. 6. Найдите слова с непроизносимой согласной. А) Мес.ный, со.нце В) Со.нечный, мяс.ной

С) Чудес.ный, ясн.ый D) Прекрас.ный, опас.ный

 1. 7. К какому склонению относятся данные имена существительные? тюль, кофе, лебедь

А) 1 В) 2 С) 3 D) 1 и 3

 1. 8. В какой строке записаны глаголы-исключения? А) Плыть, звать В) Стрелять, сажать

С) Строить, месить D) Брить, гнать, видеть

 1. 9. Определите падеж данных место имений: от меня, для нас, около тебя

А) Р. П В) Д. п С) В.п D) П.п

 1. 10. В каком времени, лице и числе употреблён глагол в данном предложении: Олимпийцы по гребле достойно выступили на международных соревнованиях.

А) Н.в 1л.ед. ч В) Б.в 2л.мн.ч С) П.в,3л,мн.ч D) П.в,2л,ед.ч

 1. 11. Напишите, как называются слова в предложении, отвечающие на один и тот же вопрос?
 2. 12. Определите тип предложения: Набежали тёмные тучи, полил дождь.
 3. 13. Напишите слова с безударной гласной “е”:
 4. 14. От какого слова задается вопрос к зависимому?
 5. 15. Напишите к какому слову соответствует транскрипция [й а м а]?

РУССКИЙ ЯЗЫК

(для школ с узбекским и другими языками обучения)

Конкурс «Билимлар беллашуви» по русскому языку в школах с узбекским и другими (кроме русского) языками обучения проводится среди учащихся 5-6- классов в 2 этапе, ученики 7-8- классов в 4 этапе. Все этапы состязаний состоят из двух туров: первый тур – письменная работа, второй тур – тестирование.

Письм енна я раб ота

В 5,6,7 классах учащиеся пишут диктант, в 8 классе – изложение. Тексты диктантов и изложений готовятся в 3-х вариантах. Учащиеся выбирают один из предложенных вариантов. Темы выбранного варианта диктанта или изложения записывается на доске. Текст диктанта и изложения читается дважды учителем, в

 

совершенстве владеющим русским языком, желательно носителем языка как родного.

Для 5 класса объём диктанта должен быть 50-55 слов, для 6 класса – 60-65 слов, для 7 класса – 65 -70 слов. При подсчете количества слов в диктанте принимаются во внимание все слова, включая заголовки. Служебные слова (предлоги, союзы и частицы) также считаются за отдельные слова. Слова, не включенные в    активную         лексику                          для             усвоения в       данном      классе,  редко употребляемые,     выписываются    на              доске       и      объясняются.  Время     написания диктанта - 45 минут.

В 8 классе объём изложения не должен превышать 1-1,5 страницы (100-120 слов). При повторном ознакомлении с текстом учащиеся могут делать заметки в черновике. На написание изложения отводится 90 минут.

При выборе диктантов и изложений следует отдавать предпочтение текстам, посвященным Родине, национальным и общечеловеческим ценностям. Тексты для диктантов     должны     соответствовать     Государственному     образовательному стандарту и содержать не более 5% слов, не входящих в активную лексику, указанную в Государственном образовательном стандарте для данного класса. В текстах  для               диктантов      нежелательны        неизученные          в    данном     классе синтаксические конструкции.

Тест иро вание

Тестирование проводится после написания письменной работы. Тесты составляются                       с   учётом    действующего    Государственного    образовательного стандарта и учебной программы для данного класса. Недопустимы вопросы по произведениям для литературного чтения, не изучаемым или не упомянутым в учебниках.

Учащимся   предлагается    30   тестов   (25   по    русскому   языку,   5   по произведениям   для   литературного   чтения   и   важнейшим   фактам биографий писателей), из них 20 тестов с выбором ответа и 10 вопросов с открытым ответом. Открытые тесты не должны предполагать варианты ответов. На работу с тестами отводится 60 минут.

Нормы о ценок.

Оценивая    орфографическую   и   пунктуационную    грамотность,   следует исходить из общего правила: ученикам предъявлять требования в объеме знаний и умений, которым их обучали.

Не учитываются и не выносятся на поля при оценке ошибки:

на правила, которые не предусмотрены школьной программой;

на еще не изученные правила.

Написание буквы латинской графикой или явное искажение звукового облика слова, включенного в список слов для активного усвоения, считается ошибкой.

Негрубыми пунктуационными ошибками являются:

постановка одного знака препинания вместо другого;

пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности      (сочетание     запятой      и     тире,     вопросительного     и восклицательного знака).

Повторяющимися считаются орфографические ошибки, допущенные в одном и том же слове, использованном несколько раз, или в корне однокоренных слов. темы.

Особо учитываются грамматические ошибки на изучаемые в данном классе

В 5 классе

-   ошибки   на   согласование   прилагательных,    местоимений    и   глаголов

прошедшего времени с существительными;

- ошибки в личных окончаниях глаголов настоящего и будущего времени;

- ошибки в употреблении предлога (на изученные темы);

-   ошибки   на   сочетание    имён   числительных    с   существительными    в родительном падеже.

В 6 и 7 классе, кроме того

- ошибки в образовании степени сравнения имён прилагательных (кроме неизученных случаев с чередованием).

В 8 классе, кроме того

- ошибки в согласовании с существительными причастий;

- ошибки в употреблении вида глаголов, входящих в активную лексику.

При наличии в контрольном диктанте более пяти исправлений (поправка неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка отлично не выставляется при наличии трёх и более исправлений.

При выставлении оценки за диктант учитывается каллиграфия.

 Критерии оценок диктанта для учеников 5,6,7- класс

 

Количество допускаемых ошибок

Баллы

1

Выставляется за диктант при отсутствии ошибок и помарок

40

2

Выставляется за 1 негрубую орфографическую ошибку

38

 

3

Выставляется       при      наличии      1      грамматической,      2

пунктуационных и 2 орфографических ошибок

 

36

4

Выставляется      при     наличии     1     грамматической     и     3

34 

 

 

орфографических ошибок

 

 

5

Выставляется       при      наличии      2      грамматических,      3

орфографических ошибок и 1 пунктуационной ошибки

 

32

 

6

Выставляется      при     наличии     2     грамматических     и     4

орфографических ошибок

 

30

 

7

Выставляется       при      наличии      2      грамматических,      4

орфографических и 1 пунктуационной ошибки

 

28

 

8

Выставляется       при      наличии      2      грамматических,      4

орфографических и 2 пунктуационных ошибок

 

26

 

9

Выставляется      при     наличии     2     грамматических     и     5

орфографических ошибок.

 

24

 

10

Выставляется       при      наличии       2      грамматических      5

орфографических и 3 пунктуационных ошибок

 

22

 

11

Выставляется      при     наличии      3     грамматических          5

орфографических и 5 пунктуационных ошибок

 

20

 

12

Выставляется       при      наличии      3      грамматических,      6

орфографических и 4 пунктуационных ошибок

 

18

 

13

Выставляется      при     наличии     3     грамматических     и     7

орфографическихошибок

 

16

 

14

Выставляется       при      наличии      3      грамматических,      7

орфографических и 1 пунктуационной ошибки

 

14

 

15

Выставляется       при      наличии      3      грамматических,      7

орфографических и 2 пунктуационных ошибок

 

12

 

16

Выставляется       при      наличии      3      грамматических,      7

орфографических и 3 пунктуационных ошибок.

10

 

17

Выставляется      при     наличии      4     грамматических,          7

орфографических и 4 пунктуационных ошибок

 

8

 

18

Выставляется       при      наличии      4      грамматических,      8

орфографических и 5 пунктуационных ошибок

 

6

 

19

Выставляется       при      наличии      4      грамматических,      9

орфографических и 6 пунктуационных ошибок

 

4

 

20

Выставляется      при      наличии      4      грамматических,      10

орфографических и 7 пунктуационных ошибок

 

2

 

21

Выставляется       при      наличии      4      грамматических      12

орфографических и 7 пунктуационных ошибок

 

1

Основные критерии оценки изложения для учеников 8-классов

Содержание и речь

Грамотность

Баллы

1

Рассуждения      в      процессе      изложения

содержательны, интересны, самостоятельны. Заключительная    часть   представляет    собой

авторское      обобщение,      самостоятельные

Без орфографических,

грамматических и пунктуационных

ошибок

 

 

4

 

 

выводы,   вытекающие   из   основной   части.

Работа     отличается     богатством     словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,     точностью      и     богатством словоупотреблений.

 

 

2

Заголовок соответствует содержанию текста.

В       изложении        имеются        единичные фактические     неточности,     незначительные нарушения    последовательности    изложения материала.           Заключительная           часть представляет собой обобщения или выводы,

вытекающие из основной части. Лексический и   грамматический   строй   речи   достаточно

разнообразен. Имеются 1-2 стилистических недочета.

 

 

 

Допускается

1-3 орфографические и граматические ошибки

 

 

 

 

 

 

 

38-35

3

Заголовок не вполне отвечает содержанию

текста.    В    работе    допущены    некоторые неточности       в      изложении                     материала. Заключительная часть является обобщением выше                     изложенного.                            Однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается                                    неправильное словоупотребление.           Имеются           2-3 стилистических недочета.

 

 

Допускается не более

3-4 орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок

 

 

 

 

 

 

34-32

4

Заголовок    не    соответствует     содержанию

текста.     Тема    изложена     с    нарушением последовательности      событий.     Допущено искажение смысла текста. Работа написана

короткими,    однотипными предложениями, часты              случаи              неправильного словоупотребления.           Имеются           3-4

стилистических недочета.

Допускается 4-5

орфографических, грамматических ошибок или

3 орфографические, грамматические

и 2 пунктуационные

ошибки, или 5

пунктуационных

 

 

 

 

 

 

31-28

5

Работа        выполнена        с        нарушением

последовательности          событий.          Речь недостаточно        выразительна.      Имеются многочисленные   стилистические   недочеты. Словарь крайне беден.

Допускается 5-6

орфографических, грамматических или 3 орфографические, грамматические и 3 пунктуационные ошибки, нарушена

стилистика.

 

 

 

 

 

 

27-25

6

Работа         написана         короткими,         не

раскрывающими     смысл     предложениями. Словарь крайне беден. Допущено искажение материала.

Допускается 6-7

орфографических, грамматических, пунктуационных

ошибок, нарушена

 

 

 

24-21

 

 

 

стилистика.

 

7

Заголовок    не    соответствует     содержанию

текста.     Тема             изложена  с               нарушением последовательности               событий.            Допущено искажение       смысла      текста.       Большое количество        ошибок.       Употребляемые конструкции однообразны.

Допускается 8-9

орфографических, грамматических, пунктуационных ошибок, нарушена стилистика.

 

 

 

 

20-17

8

Допущено искажение смысла текста. Тема не

раскрыта, словарь крайне беден, отсутствуют выводы,    в    работе    большое    количество

недочётов, лексических, грамматических и пунктуационных ошибок.

Допускается не более

10 ошибок, нарушена стилистика.

 

 

 

16-12

9

Тема  не   раскрыта,   словарь   крайне   беден,

отсутствуют    выводы,    в   работе    большое количество         недочётов,         лексических,

грамматических и пунктуационных ошибок.

Допускается не более

11-12 ошибок, нарушена стилистика.

 

 

 

11-9

10

Большое количество недочётов, лексических,

грамматических и пунктуационных   ошибок. Работа очень слабая, однообразная.

Большое количество

ошибок

от 13 до 15, нарушена стилистика.

 

 

 

8-0

Примечание

Максимальная оценка за письменную работу учащихся – 40 баллов. Варьирование    баллов   может    зависеть    также    от    текста    изложения

учащегося, от владения речью, умения составлять сложные предложения, от характера допускаемых ошибок.

Тест иро вание

За каждый правильный ответ выставляется 2 балла, за неправильный – 0.

Максимальная оценка –60 баллов.

 1. ЧЕТ (ИНГЛИЗ, НЕМИС ВА ФРАН ЦУЗ) ТИЛИ

Билимлар беллашуви чет (инглиз, немис ва француз) тилидан умумтаълим мактабларининг      4-5-6-7-8-синфларида      ўтказилади.      4-синф      ўқувчилари беллашувнинг фақат биринчи босқичида қатнашади. 5-6-синф ўқувчилари 2 та (мактаб ва туман) босқичда иштирок этадилар. 7-8-синф ўқувчилари тўртта босқичда иштирок этади. Беллашувнинг барча босқичларининг 1-турида тинглаб тушуниш (тингланган аудио материал юзасидан берилган 5 та саволга жавоб танлаш), 2-турида ўқиб тушуниш (матнни ўқиш ва ўқиган матн юзасидан 3 та саволга жавоб бериш), 3-турида 4-синф ўқувчилари томонидан 30 та, 5-синф ўқувчилари томонидан 30 та, 6, 7, 8-синф ўқувчилари томонидан 30 та тест топшириқлари бажарилади.

1-ту р. Тинглаб тушу ниш:

Тинглаб тушунишда     ўқувчиларнинг тингланган аудио материални қай

даражада тушунганлиги синовдан ўтказилади. Бунда ўқувчиларга аудио материал

2 марта қўйиб эшиттирилади. Ўқувчиларга аудио материални қай даражада тушунганлигини                            текшириш   учун   5   та   жавоби   танланадиган    топшириқлар

берилади. Ҳар бир тўғри бажарилган топшириқ 4 баллдан, жами    максимал 20

балл билан баҳоланади. Бу тур учун 30 минут вақт ажратилади.

4-синф   ўқувчиларига    тинглаш    учун    танланган    матн    6    та,    5-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган матн 8 та, 6-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган матн 10 та, 7-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган матн 12

та, 8-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган матн 15 та мураккаб бўлмаган

қўшма гаплардан иборат бўлиши керак.

4-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган аудио материал 1 минутгача давом этадиган, 75 тагача сўздан иборат бўлиши лозим. 5-синф ўқувчиларига тинглаш танланган аудио материал 2 минутгача давом этадиган, 100 тагача сўздан иборат бўлиши лозим.                           6-7-8-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган аудио материал 3 минутгача давом этадиган, 150 тагача сўздан иборат бўлиши лозим.

Барча тинглаш учун тайёрланган аудио материалларнинг мураккаблик даражаси ўқувчиларнинг   ёши,   синфидан,   ўша   синфлардаги   ДТС   талаблари   ва   ўқув дастурларидан (4-5-синфлар А1, А1+ даражалари, 6-8-синфлар А 2 даражагача)

келиб чиққан ҳолда тайёрланиши лозим.

Барча синфларга тинглаш учун тайёрланган аудио материаллардаги матн талаффузи аниқ ва равон, интонация билан ўқилган,хатосиз ҳамда ўқувчи учун тушунарли, оҳанг тезлиги ўртача бўлиши лозим.

 

Listen and match

Listening for grade 4

Listening task 

beans                                                 1 kilo cucumbers                                         3 kilos onions   4 kilos carrots                                     5 kilos rice       6 kilos

 

Listening for grade 5

Listening task

Listen and underline the correct answer

1) Alex is from Germany / France.

2) Alex speaks German / French / English.

3) He gets up at 6.30 / 7.15.

4) Ann speaks English / French / German.

5) Ann likes cats / dogs

2-тур. Ўқиб ту шу ниш:

Ўқувчиларнинг ўқиш тезлиги, оғзаки нутқи, талаффузи ва ўқиган матн

юзасидан   берилган   саволларга   жавоб   бериши   синовдан   ўтказилади.   Бунда ўқувчилар аудиторияга қуръа ташлаш йўли билан 1 нафардан таклиф қилинади ва ўқувчи берилган матнни ўқиб беради ҳамда шу матн юзасидан берилган 3 та

саволга жавоб беради. Тайёргарлик учун вақт берилмайди.

4-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 6 та, 5-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 8 та, 6-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн

10 та, 7-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 12 та, 8-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 15 та мураккаб бўлмаган қўшма гаплардан иборат бўлиши керак.

4-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 75 тагача сўздан иборат

бўлиши лозим. 5-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 100 тагача сўздан иборат бўлиши лозим.              6-7-8-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 150 тагача сўздан иборат бўлиши лозим. Барча ўқиш учун танланган матнларнинг мураккаблик даражаси ўқувчиларнинг ёши, синфидан, ўша синфлардаги ДТС талаблари ва ўқув дастурларидан (4-5-синфлар А1, А1+ даражалари, 6-8-синфлар А 2 даражагача) келиб чиққан ҳолда тайёрланиши лозим.

Беллашувнинг 2-турини бажариш учун 10 минут вақт ажратилади ҳамда максимал 20 балл (ўқиш учун 5 балл, матн юзасидан берилган 3 та саволга жавоб учун 5 баллдан) билан баҳоланади.

Барча синфларда танланган матнлар ўқувчилар ўқув йили бошидан беллашув босқичлари бошлангунга қадар ўрганган мавзулардан иборат бўлиши лозим.

Барча босқичларда назорат материаллари кўп вариантлилик (3 та вариант) асосида тузилади.

Reading for grade 4

Text for reading comprehension

In China we celebrate Chinese New Year. It’s my favourite holiday. Before the holiday we clean our homes. We put red decorations in our homes. My dad goes to the flower market and buys beautiful flowers and fruit trees. Usually we buy yellow flowers and fruit trees for good luck. We often buy new clothes. In the morning my mum cooks special meals. I help my mum to lay the table. We have lunch and go out. In the afternoon we watch dragon and lion dances. It’s a lot of fun! In the evening we watch fireworks. They are beautiful!

Questions:

 1. What do people do before holiday?
 2. Why do people buy yellow flowers and fruit trees?
 3. Why is the holiday a lot of fun?

Reading for grade 5

Schools in England

Schools in England are not the same as in our country. Children begin to go to school when they are

five years old. From five to seven they are in infant schools An infant school is like a kindergarten. The children draw and paint, they sing and listen to stories which the teacher reads to them. They also play games. In             these         schools            they           begin    to            learn to           read   and       write. From seven to eleven children in England go to a junior school. Here they all learn to read and write and do mathematics.From eleven to sixteen boys and girls in England go to a secondary school. They begin to learn in form one. The sixth form is the last form in this school. They have many subjects in

their

 

 

 

 

 

 

 

 

 

time-table.

In

England

schoolchildren

do

not

go

to

schools

on

Saturdays     and

Sundays.


Questions:

 1. What is the difference between schools in England and schools in our country?
 2. What do children do in junior schools?
 3. How do you understand the sixth form in schools in England?

Билим, кўникма, малакалар

Балл

 

 

1.

Берилган матнни ифодали ўқиса, ўқишда тиниш белгиларига риоя

қилса, сўзларни охиригача ўқиса ва 2 тагача хатоликка йўл қўйса, талаффузи равон бўлса.

 

 

5

 

 

2.

Берилган матнни ифодали ўқиса, ўқишда тиниш белгиларига риоя

қилса, сўзларни охиригача ўқиса ва 3 та хатоликка йўл қўйса, талаффузи равон бўлса.

 

 

4

 

 

3.

Берилган матнни ифодали ўқиса, ўқишда тиниш белгиларига риоя

қилса, сўзларни охиригача ўқиса ва 5 тагача хатоликка йўл қўйса, талаффузи равон бўлмаса.

 

 

3

 

 

4.

Берилган матнни ифодали ўқий олмаса, ўқишда тиниш белгиларига

риоя қилмаса, сўзларни охиригача ўқимаса ва 7 тагача хатоликка йўл қўйса, сўзларни талаффуз қилишда қўпол хатоларга йўл қўйса.

 

 

2

 

 

5.

Берилган матнни ифодали ўқий олмаса, ўқишда тиниш белгиларига

риоя қилмаса, сўзларни охиригача ўқимаса ва 8 та хатоликка йўл қўйса, сўзларни талаффуз қилишда қўпол хатоларга йўл қўйса.

 

 

1

 

 

Беллашувнинг 2-туридаги матнни ўқиб қайта баён қилишини баҳолашда қуйидагича мезон белгиланади.

 

Билим, кўникма, малакалар

Балл

 

 

 

 

1.

Берилган саволга оид фикрини эркин ифодалай олса, сўзларни

тўғри   талаффуз   қила   олса,   матндаги    сўзлар  ўрнига   уларни синонимлари   ёки   луғавий   маъноларини   очиб   берувчи  сўзлар (перефраза) ёрдамида жавоб берса, сўзларни гарамматик жиҳатдан

бир-бирига   тўғри   боғлай   олса,   ҳамда   нутқида   бегона   сўзлар бўлмаса.

 

 

 

 

5

 

 

 

2.

Берилган саволга тўлиқ жавоб берса, сўзларни талаффуз қилишида

хатоликлар бўлса, матндаги сўзлар ўрнига уларни синоним сўзлари ёрдамида жавоб берса, гапларни тузишда феъл замонларини ва

содда қўшма гапларни тузишда хатоликларга йўл қўйса, нутқида матнга тегишли бўлмаган бегона сўзлар бўлса.

 

 

 

4

 

 

 

3.

Берилган саволга тўлиқ жавоб берилмаса,  сўзларни   талаффуз

қилишда қўпол хатоликлар бўлса, матндаги сўзларни қўллаб жавоб бермаса, гапларни тузишда кўпроқ содда гапларни қўлласа, феъл

замонлари, равишдош, сифатдошларни ишлатишда хатоликларга йўл қўйса.

 

 

 

3

 

 

 

 

4.

Берилган саволга тўлиқ жавоб берилмаса, жумлалар боғланмаса,

сўзларни талаффуз қилишда қўпол хатоликлар бўлса, матндаги сўзларни қўллай олмаса, гапларни тузишда жумлалар боғланмаса, феъл замонларини ишлатишда хатоликларга йўл қўйилса, нутқида матнга тегишли бўлмаган бегона сўзлар бўлса.

 

 

 

2

 

 

 

5.

Берилган саволга жавоб беришга қийинчилик сезса, битта-иккита

сўз билан жавоб берса, жумлалари тугалланмаган бўлса, сўзларни талаффуз қилишда қўпол хатоликлар бўлса, берилган саволга “ҳа” ёки “йўқ” деган сўз билан қисқа жавоб берса,матндаги сўзларни қўллай олмаса.

 

 

 

1


Изоҳ:

Нутқда бегона сўз деганда ўқувчини фикри билдирилаётганда мавзуга

тегишли бўлмаган сўзлар назарда тутилади.

3-ту р. Тест сино ви:

Тест    саволлари    амалдаги    ўқув    дастури    асосида    тузилган     бўлиб,

ўқувчиларнинг чет тили бўйича грамматикадан ва янги сўзлар (лексика) бўйича олган билим, кўникма ва малакаларини аниқлашга хизмат қилади. Назорат ишлари 1-босқичда                     4-синф ўқувчилари томонидан 30 та (20 таси жавоби танланадиган, 10 таси жавоби ёзиладиган) , 1, 2-босқичда 5, 6, 7, 8-синф ўқувчилари томонидан 30 та, 3, 4- босқичларда 7, 8-синф ўқувчилари томонидан

30 та тест топшириқлари бажарилади.

3-4 босқичларда 7-8 синфлар учун 30 та фақат жавоби танланадиган

тест саволлари о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади.

Ҳар бир тўғри жавоби учун 4-синфларда 2 балл, 5-синфларда 2 балл, 6,7,8- синфларда 2 балл, максимал 60 балл қўйилади. Тест топшириқларини бажариш учун 4,5,6, 7, 8-синф иштирокчиларига 60 минут вақт берилади.

Test for grade 4

 1. Find the antonym to the underlined word.

My aunt is young. She is 20 years old. A) tall B) strong                C) old    D) short

 1. My uncle is a world champion in kurash. He is very strong.
 2. A) old B) tall C) fast     D) weak
 3. Choose the right answer.

The cheetah is                      than the tiger.

 1. A) fast B) faster C) the fastest D) the slowest
 2. are mandrills. They are big and dangerous.
 3. A) This   B) these C) that D) many
 4. four fir trees in the garden.
 5. A) This is B) That is C) there is D) there are
 6. I melons yesterday.
 7. A) Came B) bought C) looked D) watched
 8. My granddad was a cook. He worked in the .
 9. A) Police station B) hospital C) School D) canteen
 10. Yesterday my mum shopping in the morning

 

 1. A) Cooked B) washed C) played   D) went
 2. Remembrance Day is celebrated on
 3. A) October, 1 B) May, 9 C) March , 21 D) September, 1
 4. I would like a of cabbage salad.
 5. A) cup   B) bowl C) glass D) jar
 6. Where can you buy fruits and vegetables?
 7. Where can you buy pens and books?
 8. The toy shop is in of the book shop.
 9. Registan Square is in
 10. I am good at running and playing football. I want to be a

 

 Test for grade 5

 

1.Fill in the blank:

I get up                every morning.

 1. A) at 10 a.m. B) in 7 a.m C) in 20 p.m. D) at 6 a.
 2. Which is correct?

How do you go to school?

 1. A) by legs B) by book C) on foot D) on the carpet

3.Which is correct?

Where do you live?

 1. A) in a big house B) in school C) on the floor D) on the cup
 2. Which is correct?

Who is that boy?

 1. A) a pupil B) Mr. White’s son C) a driver D) a doctor
 2. Which is correct?

What colour is the sky?

 1. A) yellow B) white C) blue D) brown

6.Fill in the blank:

What is          name?

 1. A) yours B) hers C) her D) it

7.Fill in the blank:

When      you go to school?

 1. A) done B) does C) are D) do

8.Fill in the blank:

We don’t go to              on Sundays.

 1. A) market B) school C) London D) cosmos

9.Fill in the blank:

They have       books _     their table.

 1. A) much/on B) one/in C) many/on D) not much/on

10.Fill in the blank:

A cow is a            animal.

 1. A) wild B) little C) bad D) domestic

11.Fill in the blank:

A tiger has a          .

 1. A) long tail. B) short tail. C) big wing D) five legs.

12.Fill in the blank:

There are        colours in the rainbow.

 1. A) eight B) ten C) seven D) six

13.Fill in the blank:

 

I want       an engineer.

 1. A) to stand B) to be C) to live D) to take

14.Fill in the blank:

My father is         years old.

 1. A) thirteen B) twenty one C) ninety D) forty

15.Fill in the blank:

This book is        ,        is that.

A)my/yours B) your/ my C) mine/yours D) you/ yours

16.How many countries does Central Asia consist of?

17.Where is the river Thames situated?

18.What is the capital of England?

19.The place where people study and get marks

20.An apple a day                                               

 

 

Назорат турлари

Вақт

Балл

 

 

Тинглаб тушуниш

Тинглаш

10 минут

 

 

20

Тингланган матн   юзасидан берилган 5

та саволларга жавоб танлаш (20 балл ҳар бир саволга 4 баллдан)

 

 

20 минут

 

Ўқиб тушуниш

Ўқиш (5 балл)

5 минут

 

 

20

Ўқиган   матн   юзасидан   3   та   саволга

жавоб бериш (5 баллдан 15 балл)

 

5 минут

 

Тест

4,   5,   6,   7,   8-синфларга   30   та   тест

(2 баллдан 60 балл)

4,5,6,7,8-синф-

60 минут

 

 

60

Жами:

 

100

 

6. МАТЕМАТИКА

Математика фанидан билимлар беллашуви умумтаълим мактабларининг 4-

8-синфларида   ўтказилади.    4-синфларда   фақат   мактаб    босқичида,   5-6-синф ўқувчилари 2 та босқичда, 7-8-синф ўқувчилари 4-босқичда иштирок этади. Беллашувнинг барча босқичлари ёзма иш ва тест синови шаклида ўтказилади.

Ёзма иш:

Барча синфларда ёзма ишда 5 та топшириқлардан иборат бўлиб, уни бажариш учун 120 минут вақт ажратилади ва ҳар бир тўғри ва тўлиқ бажарилган ёзма ишлар максимал 8 балдан жами 40 балл билан баҳоланади.

 5-8-синфларда математика фанидан ёзма ишни баҳолаш мезонлар 

Баҳолаш мезони

Балл

 

1

Мантиқий фикрлаб, хатосиз ва камчиликларсиз ечилган ҳар қандай

ечим, расмлар, чизмалар ва графикларни жавобга мос равишда

 

8

 

 

тўғри бажарганлиги учун

 

 

2

Масала асослаб тўлиқ ечилган бўлса, лекин 1-2 та қўпол бўлмаган

хатолар ва ҳисоблашларда йўл қўйилган майда камчиликлари учун

 

7

 

3

Масала асослаб тўлиқ ечилган бўлса, лекин 3-4 та қўпол бўлмаган

хатолар ва ҳисоблашларда йўл қўйилган майда камчиликлари учун

 

6

 

4

Ўқувчи масалани ечишга тўғри ёндошган бўлиб, тўлиқ ечолмаган ва

ечимни асослай олмагани учун

 

5

 

 

5

Масалани ечишда ўқувчининг тўғри, лекин ечимнинг тўғри ёки

нотўғрилигини,    тўғри   жавобни   асослаш   ва   исботлаш   етарли бўлмагани учун

 

 

4

 

6

Ўқувчи ечишга эришган бўлиб ечишда тенглама, тенгсизликлар ва

айниятларни қўллай олмагани учун

 

3

 

7

Ечишда ўқувчининг ғояси тўғри бўлиб, камчиликлар кўплигидан

тўғри ечимга эришмагани учун

 

2

 

8

Масала ечилмаган, лекин масаланинг ечимини топишда айрим

тўғри мулоҳазалари учун

 

1


4
- синф мактаб босқичи учун математика фанидан ёзма иш намунаси:

 1. 1. Masalani yeching:

Ikki aholi punktidan bir vaqtda qarama – qarshi yo’nalishda ikkita traktor yo’lga chiqdi. Birinchi traktorning tezligi 32 km/soat, ikkinchi traktorning tezligi 26 km/soat. Birinchi traktor 128 km yo’lni o’tgan vaqtda u ikkinchi traktordan necha kilometr uzoqlikda bo’ladi?

 1. 2. Hisoblang:

1508 ∙ 98 + 53119 – (4085 – 34354 : 89)

3.Tenglamani yeching:

7 ∙ x + 125 = 293

 1. 4. Uzunligi 7 sm, eni undan 2 sm qisqa bo’lgan to’g’ri to’rtburchak chizing.

So’ng xuddi shunday perimetrli kvadrat chizing.

 1. 5. Ifodalarni yozing va ularning qiymatlarini hisoblang: 246 va 194 sonlar

yig’indisini 127 va 83 sonlari ayirmasiga bo’ling.

Тест сино ви:

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тестлардан иборат бўлиб, уларнинг

20   таси   жавоби   танланадиган,    10   таси   жавоби   ёзиладиган    бўлади.   3-4- босқичларда 30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Тестларни ишлаш учун 90 минут вақт ажратилади ва 60 балл билан баҳоланади, ҳар бир тўғри жавоб 2 баллдан.

 

4- синф мактаб босқичи учун математика фанидан тест саволларидан намуналар:

 1. 1. Masalani yeching:

Ikki    shahardan    qarama-qarshi    yo`nalishda     ikki     mashina    yo`lga chiqdi.Birinchi mashinaning tezligi 60 km/soat, ikkinchisining tezligi 80 km/soat. Agar shaharlar orasidagi masofa 140 km bo`lsa, mashinalar necha soatdan keyin uchrashadi ?

 1. A) 1 soat B) 2 soat C) 3 soat D) 4 soat
 2. 2. Tenglamani yeching

X:10=280

 1. A) 28 B) 280 C) 2800 D) 28000
 2. 3. Eni 9 sm, bo`yi 6 sm ga teng bo`lgan tog`ri to`rtburchakning yuzini toping
 3. A) 15 kv.sm B) 54 kv.sm C) 30 kv.sm D) 3 kv.sm
 4. 4. Yeching 54000:90+653-120 =
 5. A) 675 B) 525 C) 11256 D) 116800
 6. 5. Hisoblang: 25748=
 7. A) 21588 B) 12336 C) 18700 D) 2056
 8. 6. Taqqoslang: 5421+61 va 85+2448
 9. A) C) =
 10. 7. Nuqtalar o`rniga tegishli sonni qo`ying 7200 mm=…dm
 11. A) 72 B) 720 C) 72000 D) 27
 12. 8. Kvadratning tomonlari   uzunliklarining    yig`indisi    20   dm.   teng, kvadratning yuzi qanchaga teng ?
 13. A) 20 kv.dm B) 25 kv.dm C) 80 kv.dm D) 4 kv.sm
 14. 9. 910 ni 7 martaga kamaytiring
 15. A) 130 B) 903 C) 917 D) 190
 16. 10. 540 va 60 sonlari bo`linmasiga 800 va 40 sonlar bo`linmasini qo`shing
 17. A) 1629 B) 29 C) 1800 D) 1240

11.Tog`ri to`rtburchakning perimetri va bo`yi ma`lum bo`lsa, uning eni qanday aniqlanadi ?

 1. 12. Tenglamani yeching. 48:x = 4

13.Ko`paytirishning o`rin almashtirish qonunining formulasini yozing.

14.Vaqt va masofa ma`lum bo`lsa, tezlik qanday aniqlanadi ?

 1. 15. Qo`shish orqali nima aniqlanadi
 2. 7. ИНФОРМАТИКА

Информатика фанидан билимлар беллашуви умумтаълим мактабларининг

8-синфида ўтказилади. Барча босқичларда амалий иш ва тест топшириғи бўйича ўтади.

Ама л ий иш:

Мавзулар 7-8 синфларда информатика фанининг оптималлаштирилган ўқув дастури бўйича шу кунга қадар ўрганилган мавзулари асосида танланади, ҳар бири тўғри бажарилган топшириқ 8 баллдан, жами 40 балл билан баҳоланади ва уни бажариш учун 120 минут вақт ажратилади.

Ушбу турда 5 та масаланинг ечимини кўрсатиш учун ўқувчи томонидан офис          дастурлари   ёки   график   муҳаррирлар   ёрдамида   компьютердан   амалий фойдаланилишига имконият ва шарт-шароит яратилиши шарт. Топшириқларни тузишда          мантиқий      фикрлашга,   ностандарт      масалалардан   иборат   бўлишига эътиборни қаратиш лозим.

Ўқувчи томонидан саволлар танланади ва ҳар бир амалий иш компьютер ёрдамида амалий бажарилади.

Информатика фанидан 8-синфлар учун амалий иш топшириқларини баҳолаш мезонлари

 

 

Ечимнинг тўғрилиги (хатолиги)

 

Балл

 

 

 

 

1

Амалий   иш   кетма-кетликка    риоя   қилинган   ҳолда,   компьютер

ёрдамида тўлиқ бажарилган, жадвал, расмлар, графиклар жавобга мос   равишда    тўғри    бажарганлиги    учун,    амалий,    ускунавий

дастурлар тўғри танланган ва улар билан ишлаш қоидаларига ҳамда хавфсизлик техникаси қоидаларига тўлиқ риоя қилинса, амалий топшириқни мантиқий фикрлаб, хатосиз ва камчиликларсиз ечса

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2

Амалий   иш   кетма-кетликка    риоя   қилинган   ҳолда,   компьютер

ёрдамида тўлиқ бажарилган, жадвал, расмлар, графиклар жавобга мос   равишда    тўғри    бажарганлиги    учун,    амалий,    ускунавий дастурлар тўғри танланган ва улар билан ишлаш қоидаларига ҳамда хавфсизлик техникаси қоидаларига тўлиқ риоя қилинса, амалий топшириқни мантиқий фикрлаб, хатосиз ва камчиликларсиз, лекин

1-2 та қўпол бўлмаган хатолар ва ҳисоблашларда йўл қўйилган майда камчиликлари учун

 

 

 

 

 

 

7

 

 

3

Амалий   иш   кетма-кетликка    риоя   қилинган   ҳолда,   компьютер

ёрдамида тўлиқ бажарилган, жадвал, расмлар, графиклар жавобга мос   равишда    тўғри    бажарганлиги    учун,    амалий,    ускунавий

дастурлар тўғри танланган ва улар билан ишлаш қоидаларига ҳамда

 

 

6

 

 

хавфсизлик техникаси қоидаларига тўлиқ риоя қилинса, амалий

топшириқни мантиқий фикрлаб, хатосиз ва камчиликларсиз, лекин

3-4 та қўпол бўлмаган хатолар ва ҳисоблашларда йўл қўйилган майда камчиликлари учун

 

 

4

Ўқувчи тўғри жавобга эришган бўлса-да, ечишга етарлича ёндашиб

ечим хусусий ҳолларда асосланмаган бўлгани учун

 

5

 

 

5

Топшириқни     бажаришга    тўғри     ёндашилган,     лекин     амалий

топшириқни бажаришда ва ишни хулосалашда айрим камчиликлар ва чалкашликлар мавжуд бўлса

 

 

4

 

6

Ўқувчи топшириқни тўғри тушунган, лекин уни ҳал этишда лозим

бўладиган маълумотлардан тўғри фойдалана олмаганлиги учун

 

3

 

7

Топшириқни ечишда ўқувчининг ғояси тўғри бўлиб, камчиликлар

кўплигидан тўғри ечимга эришмагани учун

 

2

 

8

Топшириқ   бажарилмаган,   лекин   топшириқни    ҳал   этиш   учун

келтирилган айрим тўғри мулоҳазалари учун.

 

1


Тест синови:

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тестлардан иборат бўлиб, уларнинг

20   таси   жавоби   танланадиган,    10   таси   жавоби   ёзиладиган    бўлади.   3-4- босқичларда 30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Ҳар-бир тўғри жавоб учун 2 балл жами 60 балл қўйилади. Барча босқичларда 30 та тест саволи учун ҳар бирига 3 минутдан жами 90 минут вақт ажратилади.

 8. ФИЗИКА

Физика фанидан билимлар беллашуви умумтаълим мактабларининг 7-8- синф ўқувчилари 4 та босқичда иштирок этадилар. 1-2-босқичда 2 та турда ёзма иш ва тест саволлари шаклида, 7-8-синфлар 3-4-босқичда 3 та турда: ёзма иш, лаборатория иши ва тест саволлари шаклида ўтказилади.

Билимлар беллашувининг барча топшириқлари оптималлаштирилган ўқув дастури асосида тузилади. Ҳар бир турдаги топшириқлар ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини эътиборга олган ҳолда уларнинг мазкур босқич ўтадиган давргача ўрганиши зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларни ўз ичига олган масалалар, тест ва лаборатория ишларидан тузилади.

Ёзма иш:

Беллашувнинг 1-2 босқичларида 5 та топшириқли ёзма иш бажарилиб, ҳар бир тўғри ечилган савол 8 балл жами 40 балл билан баҳоланади. 3-4-босқичларда

3 та топшириқли ёзма иш бажарилиб, ҳар бир тўғри ечилган савол 10 балл жами

30 балл билан баҳоланади. Ёзма ишни бажариш учун 90 минут вақт берилади.

Лаборатория иши:

Мазкур тур ўқувчининг назарий олган билимлари лаборатория ишини бажариш орқали амалиётда қўллай олиш имконияти синалади. Ўқувчиларга физик катталиклар ва ҳисоблашларни ўз ичига олган битта экспериментал тажриба берилади. Ҳар бир лаборатория иши учун керак бўлган жиҳозлар олдиндан          тайёрланиб      қўйилиши         зарур.            Лаборатория  ишини         бажаришда ўқувчининг          асбоблардан         фойдаланиб,   ишни      бажаришлари   назоратчилар эътиборида бўлиши керак. 3 хил вариантдан иборат лаборатория ишларидан биттаси қуръа ташлаш йўли билан ўқувчилар иштирокида танлаб олинади. Ўқувчи лаборатория ишини бажариши ва натижани ҳисоблашлари учун 30 минут вақт       ажратилади.    Бажарилган  лаборатория                 иши      максимал   10  балл     билан баҳоланади.

1-2-    босқич    учун    7-8-    синфларда    физика    фанидан    ёзма    иш масалаларини баҳолаш мезони

Баҳолаш мезони

Балл

 

 

 

1

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини тўла очиб

берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмалар тўғри чизилган

бўлса,   физик   катталиклар    ва   уларнинг    бирликларини    тўғри келтириб чиқарган бўлса

 

 

 

8

 

 

 

2

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини тўла очиб

берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса,   физик   катталикларнинг    бирликларини    тўғри    келтириб чиқаришда, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани чизишда 1 та хатоликка йўл қўйса

 

 

 

7

 

 

 

3

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани тўғри чизган бўлса, физик

катталиклар бирликларини келтириб чиқаришда ва 2 та хатолик бўлса

 

 

 

6

 

 

 

4

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала   учун   чизма   шарт   бўлиб,   чизмани   чизишда   ва физик катталикларнинг    бирликларини    келтириб    чиқариш   ва   3   та хатоликка йўл қўйса

 

 

 

5

 

 

 

5

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала   учун    чизма   шарт    бўлиб,   чизмани    чизишда,   физик

катталикларни      ёзишда     4     та     хатолик     бўлса     ва    физик катталикларнинг бирлигини келтириб чиқармаса

 

 

 

4

 

 

6

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани ечишда 2 та хатоликка йўл қўйса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизма

 

 

 

 

 

нотўғри    чизилган,    физик    катталикларни     белгилашда    2    та

хатоликларга йўл қўйса, физик катталиклар бирлигини умуман келтириб чиқармаса

 

7

Ўқувчи    масалани    ечиш    учун    формулани    ёзган,    масалани

ишламаган, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани умуман чизмаган,    физик    катталиклар     бирлигини    умуман    келтириб чиқармаса

 

 

2

8

Ўқувчи масала шартида берилган физик катталикларни ёзган,

масалани умуман ишламаган бўлса

 

1

3-4-босқич    учун    7-8-синфларда    физика    фанидан    ёзма    иш масалаларини баҳолаш мезони

Баҳолаш мезони

Балл

 

 

 

1

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини тўла очиб

берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмалар тўғри чизилган бўлса,

физик   катталиклар   ва   уларнинг   бирликларини   тўғри келтириб чиқарган бўлса

 

 

 

10

 

 

 

2

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини тўла очиб

берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, физик катталикларнинг бирликларини тўғри келтириб чиқаришда, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани чизишда 2 та хатоликка йўл

қўйса

 

 

 

9

 

 

3

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун   чизма   шарт   бўлиб,   чизмани   тўғри   чизган   бўлса,  физик катталиклар бирликларини келтириб чиқаришда 2 та хатолик бўлса

 

 

8

 

 

 

4

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун     чизма     шарт     бўлиб,     чизмани     чизишда     ва     физик катталикларнинг бирликларини келтириб чиқариш ва ёзишда 4 та

хатоликка йўл қўйса

 

 

 

7

 

 

 

5

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани чизишда,   физик катталикларни ёзишда 3 та хатолик бўлса ва физик катталикларнинг бирлигини келтириб чиқармаса

 

 

 

6

 

 

 

6

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани ечишда хатоликка йўл қўйса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизма нотўғри чизилган, физик   катталикларни белгилашда хатоликларга йўл қўйса, физик катталиклар бирлигини умуман келтириб чиқармаса

 

 

 

5

 

 

 

7

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий   тушунчалар,    қонунларни    қўллаб   масала   формуласини келтириб чиқаришда 2 та хатолик бўлса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизма чизишда 2 та, физик катталикларни белгилашда 2 та хатоликка    йўл   қўйса,   физик   катталиклар    бирлигини    умуман

 

 

 

4

 

 

келтириб чиқармаса

 

 

 

 

 

8

Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса,

асосий  тушунчалар,    қонунларни    қўллаб   масала  формуласини келтириб чиқаришда ва ҳисоблашда 4 та хатоликка йўл қўйса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани умуман чизмаган бўлса, физик   катталикларни    белгилашда   3   та   хатолик   бўлиб,   физик катталиклар бирлигини умуман келтириб чиқармаса

 

 

 

 

3

9

Ўқувчи    масалани    ечиш    учун    формулани    ёзган,    масалани

ишламаган,   масала учун   чизма   шарт   бўлиб,   чизмани   умуман чизмаган,    физик    катталиклар     бирлигини     умуман    келтириб

чиқармаса

 

 

2

10

Ўқувчи   масала   шартида   берилган   физик   катталикларни    ёзган,

масалани умуман ишламаган бўлса

 


7
-8- синфларда физика фанидан лаборатория ишини баҳолаш мезони

 

Баҳолаш мезони

Балл

 

 

 

 

1

Тажриба   ва   ўлчаш   ишлари   тегишли    кетма-кетликда    техника

хавфсизлигига   риоя    қилиб  бажарилса,   керакли    жиҳозлардан мустақил   фойдалана    олса,   тажриба    натижаларининг    абсолют, нисбий хатоликларини тўғри ҳисоблай олса ва жадвал асосида хулосани тўғри чиқарган бўлса, агар чизма шарт бўлиб, чизма тўғри

чизилган бўлса

10

 

 

 

 

2

Тажриба   ва   ўлчаш   ишлари   тегишли    кетма-кетликда    техника

хавфсизлигига   риоя   қилиб    бажарилса,   керакли    жиҳозлардан мустақил   фойдалана   олса   ва   жадвал   асосида   хулосани   тўғри чиқарган бўлса, агар чизма шарт бўлиб, чизма тўғри чизилган бўлса,

тажриба     натижаларининг      абсолют,     нисбий     хатоликларини ҳисоблашда жузъий камчиликларга йўл қўйилган бўлса

 

 

 

 

9

 

 

 

 

3

Тажриба   ва   ўлчаш   ишлари   тегишли    кетма-кетликда    техника

хавфсизлигига   риоя    қилиб    бажарилса,   керакли    жиҳозлардан мустақил фойдалана олса, хулосани тўғри чиқарган бўлса, агар

чизма    шарт    бўлиб,    чизма    тўғри    чизилган    бўлса,   тажриба

натижаларининг абсолют, нисбий хатоликларини ҳисоблашда ва жадвални тўлдиришда камчиликларга йўл қўйилган бўлса

 

 

 

 

8

 

 

 

4

Тажриба   ва   ўлчаш   ишлари   тегишли    кетма-кетликда    техника

хавфсизлигига   риоя    қилиб    бажарилса,   керакли    жиҳозлардан мустақил фойдалана олса, агар чизма шарт бўлиб, чизма тўғри

чизилган   бўлса,   лаборатория    ишининг    натижаларини    олишда хатоликка йўл қўйса ва хулоса тўғри чиқарилмаган бўлса

 

 

 

7

 

 

 

5

Тажриба   ва   ўлчаш   ишлари   тегишли    кетма-кетликда    техника

хавфсизлигига   риоя    қилиб    бажарилса,   керакли    жиҳозлардан мустақил фойдалана олса, агар чизма шарт бўлиб, чизма тўғри чизилган бўлса, лаборатория ишининг натижалари ва хулоса тўғри чиқарилмаган бўлса

 

 

 

6

 

6

Тажриба   ва   ўлчаш   ишлари   тегишли    кетма-кетликда    техника

хавфсизлигига   риоя    қилиб    бажарилса,   керакли    жиҳозлардан

 

 

 

 

мустақил фойдалана олмаса, лаборатория ишининг натижалари

нотўғри ва хулоса умуман хато бўлса

 

 

 

7

Тажрибани бажарса, лекин умуман техника хавфсизлигига риоя

қилинмаса,   керакли   жиҳозлардан   мустақил   фойдалана   олмаса, лаборатория ишининг натижалари нотўғри ҳисобласа ва хулоса

чиқарилмаган бўлса

 

 

4

 

 

8

Тажрибани бажаришда камчиликларга йўл қўйса, умуман техника

хавфсизлигига риоя қилинмаса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олмаса, натижалари нотўғри бўлса

 

 

3

 

 

9

Лаборатория ишини ўтказиш учун керакли жиҳозларни танлаб,

тажрибани бажаришда хатоликка йўл қўйса, лекин ҳисоблашларни умуман бажармаган бўлса

 

 

2

 

10

Лаборатория ишини ўтказиш учун керакли жиҳозларни танлаб,

тажрибани ўтказа олмаса

 

1

 Тест сино ви:

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тестлардан иборат бўлиб, уларнинг

20   таси   жавоби   танланадиган,    10   таси   жавоби   ёзиладиган    бўлади.   3-4- босқичларда 30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Тест топшириқлари учун 90 минут вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл билан баҳоланиб, жами 60 бални ташкил этади.

 

9. КИМЁ 

Кимё    фанидан     билимлар    беллашуви    умумтаълим     мактабларининг

8-синфида 1-2-босқичда 2 та турда: ёзма иш ва тест саволлари шаклида, 3-4- босқичда 3 та турда: ёзма иш, лаборатория иши ва тест саволлари шаклида ўтказилади.

Барча босқичларда назорат материаллари қуйи синфларда ва билимлар беллашувларининг    босқичлари    бошлангунга    қадар    ўқувчилар    томонидан ўзлаштирилган мавзулар асосида тузилади.

Ёзма иш:

Беллашувнинг 1-2 босқичларида 5 та топшириқли ёзма иш бажарилиб, ҳар бир тўғри ечилган савол 8 балл жами 40 балл билан баҳоланади. 3-4-босқичларда

3 та топшириқли ёзма иш бажарилиб, ҳар бир тўғри ечилган савол 10 балл жами

30 балл билан баҳоланади. Ёзма ишни бажариш учун 90 минут вақт берилади.

8-синф ўқувчилари 3-4-босқичларда назарий олган билимлари лаборатория ишини              бажариш    орқали    амалиётда    қўллай   олиш    имконияти  синалади. Ўқувчиларга ҳар бир лаборатория иши учун керак бўлган жиҳозлар олдиндан тайёрланиб                  қўйилиши     зарур.   Лаборатория    ишини    бажаришда   ўқувчининг асбоблардан фойдаланиб, ишни бажаришлари назоратчилар эътиборида бўлиши керак. 3 хил вариантдан иборат лаборатория ишларидан биттаси қуръа ташлаш йўли билан ўқувчилар иштирокида танлаб олинади. Ўқувчи лаборатория ишини бажариши        ва              натижани    ҳисоблашлари            учун  30 минут вақт   ажратилади. Бажарилган лаборатория иши максимал 10 балл билан баҳоланади.

1-2-босқичларда Кимё фанидан 8-синфларда ёзма ишни баҳолаш мезони

 

 

Баҳолаш мезони

 

Балл

 

 

1

Ёзма   ишни   бажаришда   ўқувчи   томонидан   ҳар   бир   масала

шартлари   тўлиқ   ва   аниқ   ёзилиб,   реакция   тенгламалари   ва формулалар тўғри ифодаланган, масала энг қулай йўлда ечилиб, математик ҳисоблашлар тўғри бажарилган бўлса

 

 

8

 

 

2

Ёзма   ишни   бажаришда   ўқувчи   томонидан   ҳар   бир   масала

шартлари   тўлиқ   ва   аниқ   ёзилиб,   реакция   тенгламалари   ва формулалар тўғри ифодаланган, математик ҳисоблашларда 1 та хатога йўл қўйилган бўлса

 

 

7

 

 

3

Ёзма ишни бажаришда ўқувчи томонидан ҳар бир масалада

формулалар тўғри ифодаланиб, лекин масала шарти ёзилмаган бўлса

 

 

6

 

 

4

Юқоридаги    кўрсатилган   хатоликлар    билан    бирга,   реакция

тенгламаларини      тенглашда,     масалага     тегишли     реакция тенгламасидаги формулаларнинг ёзилишида хатога йўл қўйилган

бўлса, математик ҳисоблашларда 2 та хатога йўл қўйилган бўлса

 

 

5

 

 

5

Юқоридаги   кўрсатилган   хатоликлар    билан   бирга   масалани

ечишда бирикма ёки элемент формулаларидан 1-3 тагача хато ифодаланса

 

 

4

 

 

6

Кўрсатиб     ўтилган     камчиликлар     билан     бирга,     тегишли

тенгламаларни тенглашда, бирикмалар валентликлари нотўғри ифодаланса

 

 

3

 

 

7

Юқоридаги барча хатоликлар билан бирга, масалага тегишли

тенгламаларни     ёзишда     коэффицентлар     ҳамда     математик ҳисоблашларда жиддий хато қилган бўлса

 

 

2

 

 

8

Юқоридаги кўрсатиб ўтилган камчиликлар билан бирга масала

жавоби хулосаланмаган, масала шарти ҳақида тўлиқ тушунчага эга эмаслиги ифодаланган бўлса.

 

 

1

3-4-босқичларда Кимё фанидан 8-синфларда ёзма ишни баҳолаш мезони

 

 

Баҳолаш мезони

 

Балл

 

 

1

Ёзма ишни бажаришда ўқувчи томонидан ҳар бир масала шартлари

тўлиқ ва аниқ ёзилиб, реакция тенгламалари ва формулалар тўғри ифодаланган,    масала    энг    қулай    йўлда    ечилиб,    математик ҳисоблашлар тўғри бажарилган бўлса

 

 

10

 

 

2

Ёзма ишни бажаришда ўқувчи томонидан ҳар бир масала шартлари

тўлиқ ва аниқ ёзилиб, реакция тенгламалари ва формулалар тўғри ифодаланган, математик ҳисоблашларда 1 та хатога йўл қўйилган

бўлса

 

 

9

 

 

3

Ёзма   ишни   бажаришда   ўқувчи   томонидан    ҳар   бир   масалада

формулалар тўғри ифодаланиб, лекин масала шарти ёзилмаган бўлса

 

 

8

 

 

4

Юқоридаги    кўрсатилган    хатоликлар    билан    бирга,    реакция

тенгламаларини       тенглашда,      масалага      тегишли      реакция тенгламасидаги формулаларнинг ёзилишида хатога йўл қўйилган бўлса, математик ҳисоблашларда 2 та хатога йўл қўйилган бўлса

 

 

7

 

5

Юқоридаги кўрсатилган хатоликлар билан бирга масалани ечишда

бирикма ёки элемент формулаларидан биттаси хато ифодаланса

 

6

 

6

Юқоридаги кўрсатилган хатоликлар билан бирга масалани ечишда

бирикма ёки элемент формулаларидан иккитаси хато ифодаланса

 

5

 

7

Юқоридаги кўрсатилган хатоликлар билан бирга масалани ечишда

бирикма ёки элемент формулаларидан учтаси хато ифодаланса

 

4

 

 

8

Кўрсатиб      ўтилган      камчиликлар      билан     бирга,     тегишли

тенгламаларни    тенглашда,   бирикмалар   валентликлари    нотўғри ифодаланса

 

 

3

 

 

9

Юқоридаги   барча хатоликлар   билан   бирга,   масалага тегишли

тенгламаларни      ёзишда     коэффицентлар      ҳамда     математик ҳисоблашларда жиддий хато қилган бўлса

 

 

2

 

 

10

Юқоридаги кўрсатиб ўтилган камчиликлар билан бирга масала

жавоби хулосаланмаган, масала шарти ҳақида тўлиқ тушунчага эга эмаслиги ифодаланган бўлса

 

 

1

 Кимё фанидан 8-синфларда лаборатория машғулотини баҳолаш мезони

Баҳолаш мезони

Балл

 

 

 

1

Лаборатория    ишини    бажаришда    жиҳоз   ва   реактивлар    тўғри

танланиб,    иш    тўлиқ,    кетма-кетликка    риоя    этилган,    техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ амал қилинган ҳолда бажарилса

ҳамда тегишли реакция тенгламалари, ҳисоблашлар аниқ ва тўғри

ифодаланган бўлса

 

 

 

10

 

 

 

2

Агар ўқувчи лаборатория ишини бажаришда жиҳоз ва реактивларни

тўғри танлаб, ишни тўлиқ, кетма-кетликка риоя этилган ҳолда бажариб, техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ амал қилса-ю, лекин ҳисоблашда имловий хатоликка йўл қўйса

 

 

9

 

 

3

Лаборатория ишини бажаришда ҳамда реактив ва жиҳозларни тўғри

танлаб,   ишни   бажаришда   кетма-кетликка   риоя   қилиб,   техника хавфсизлигига   амал    қилинса,    бироқ    реакция    тенгламалари, математик ҳисоблашда хатога йўл қўйса

 

 

7-8

 

4

Юқорида кўрсатилган камчиликлар билан бирга жиҳоз ва моддалар

танлашда аниқ ҳаракат қилинмаган бўлса

 

5-6

 

5

Юқорида     кўрсатилган     камчиликлар     билан     бирга     техника

хавфсизлиги бузилиши кузатилса

 

3-4

 

 

6

Ўқувчи фақатгина керакли жиҳозларнинг биттасини тўғри танлаган

ва юқорида кўрсатиб ўтилган камчиликлар билан бирга топшириқ бажарилмаган бўлса

 

 

1-2

 

Тест сино ви:

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тестлардан иборат бўлиб, уларнинг

20   таси   жавоби   танланадиган,    10   таси   жавоби   ёзиладиган    бўлади.   3-4- босқичларда 30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл билан баҳоланиб, жами 60 бални ташкил этади. Тест топшириқлари учун 90 минут вақт ажратилади.

10. БИОЛОГИЯ

Биология   фанидан    билимлар   беллашуви   умумтаълим   мактабларининг

6-7-8-синфларида ўтказилиб, тўртинчи босқичда 6-синф ўқувчилари иштирок этмайди. 1-2-босқичлари икки турда: ёзма иш ва тест синови шаклида, 3-4- босқичлари        3                    турда:        ёзма   иш,   лаборатория   иши   ва   тест   синови   шаклида ўтказилади.

Барча босқичларда назорат материаллари қуйи синфларда ўтилган мавзулар ва      билимлар   беллашувларининг   босқичлари   бошлангунга   қадар   ўқувчилар томонидан ўзлаштирилган мавзулар асосида тузилади.

Ёзма иш:

Беллашувнинг 1-2 босқичларида 5 та топшириқли ёзма иш бажарилиб, ҳар бир тўғри ечилган савол 8 балл жами 40 балл билан баҳоланади. 3-4-босқичларда

3 та топшириқли ёзма иш бажарилади ва ёзма ишни бажариш учун 90 минут вақт берилади.

7-8-синф ўқувчилари 3-4-босқичларда ўқув дастури асосида лаборатория машғулотларини бажаради. 3 та вариантда тайёрланган лаборатория топшириғи ўқувчилар                  томонидан   биттаси   қуръа   ташлаш   йўли   билан   танлаб   олинади. Лаборатория топшириғини бажариш 10 балл билан баҳоланади ва 30 минут вақт ажратилади.

 1-2- босқичларда биология фанидан ёзма ишларни баҳолаш мезони

Баҳолаш мезони

Балл

 

1

Ўқувчи томонидан савол мазмуни  тўла очиб берилган,   қонун,

назариялар тўлиқ ва аниқ ёритилган

 

8

 

2

Ўқувчи томонидан савол мазмуни тўла очиб берилган, аммо қонун

ва назарияларни очиб беришда қисман хатоликка йўл қўйган

 

7

 

3

Жавоблар тўлиқ, лекин изчиллик бузилган, атамалар ва қонуниятлар

тавсифида 1-2 та ноаниқлик мавжуд

 

6

 

4

Жавоблар   қисман   тўлиқ,   атамалар    ва   қонуниятлар    тавсифида

изчиллик бузилган ва 3-4 та ноаниқлик мавжуд

 

5

 

5

Саволлар   жавобида   хатоликлар ва уларни изоҳлашда тушунчалар

таснифида 5-7 та ноаниқлик ва хатоларга йўл қўйилган

 

4

 

6

Жавоблар хулосаланмаган, фикрлар чалкаш, тушунчаларда 8-10 та

хатолар мавжуд

 

3

 

7

Жавоблар хато ёзилган лекин айрим тушунчаларни қисман қайд

этган

 

2

 

8

Жавоблар хато ёзилган, ҳеч қандай атама ва тушунчалар қайд

этилмаган

 

1

3-4-босқичларда биология фанидан ёзма ишларни баҳолаш мезони

Баҳолаш мезони

Балл

 

1

Ўқувчи томонидан савол мазмуни тўла очиб берилган, қонун,

назариялар тўлиқ ва аниқ ёритилган

 

10

 

2

Агар ўқувчи томонидан савол мазмуни тўла очиб берилган, аммо

қонун ва назарияларни очиб беришда қисман хатоликка йўл қўйган

 

9

3

Жавоблар тўлиқ, лекин изчиллик бузилган

8

 

4

Жавоблар тўлиқ, лекин изчиллик бузилган, атамалар ва қонуниятлар

тавсифида 1-2 та ноаниқлик мавжуд

 

7

 

5

Жавоблар   қисман   тўлиқ,   атамалар   ва   қонуниятлар    тавсифида

изчиллик бузилган ва 3-4 та ноаниқлик мавжуд

 

6

 

6

Саволлар жавобида хатоликлар ва уларни   изоҳлашда тушунчалар

таснифида 5-7 та ноаниқлик ва хатоларга йўл қўйилган

 

5

 

7

Жавоблар хулосаланмаган, фикрлар чалкаш, тушунчаларда 8-10 та

хатолар мавжуд

 

4

 

8

Жавоблар хато ёзилган лекин айрим атама ва тушунчаларни оқ ёки

қоралама дафтарларида қайд этган

 

3

 

 

9

Жавоблар хато ёзилган лекин айрим тушунчаларни қисман қайд

этган

 

2

 

10

Жавоблар хато ёзилган, ҳеч қандай атама ва тушунчалар қайд

этилмаган

 

1


Биология фанидан 7-8-синфларда лаборатория машғулотини баҳолаш 
мезони

Баҳолаш мезони

Балл

 

 

1

Лаборатория машғулоти кетма-кетликка риоя қилинган ҳолда тўлиқ

бажарилган,   жадвал,   расмлар   тўлиқ   чизилган,   жиҳозлар   тўғри танланган    ва   улар   билан   ишлаш   қоидаларига   ҳамда   техника хавфсизлигига тўлиқ риоя қилинган бўлса

 

 

10

 

 

2

Лаборатория машғулоти кетма-кетликка риоя қилинган ҳолда тўлиқ

бажарилган, расм ва чизмаларда кичик камчиликларга йўл қўйилган бўлса

 

 

9

 

 

3

Лаборатория машғулоти кетма-кетликка риоя қилинган ҳолда тўлиқ

бажарилган, расм ва чизмаларда бир қанча камчиликларга йўл қўйилган бўлса

 

 

8

 

 

4

Лаборатория      машғулотини      кетма-кет      бажаришда      қисман

камчиликларга йўл қўйилган ҳолда тўлиқ бажарилган, жадвал, расмлар тўлиқ чизилган бўлса

 

 

7

 

 

5

Лаборатория      машғулотини      кетма-кет      бажаришда      қисман

камчиликларга йўл қўйилган ҳолда тўлиқ бажарилган, расм ва чизмаларда бир қанча камчиликларга йўл қўйилган бўлса

 

 

6

 

6

Лаборатория машғулотини бажаришда ва ишни хулосалашда айрим

камчиликлар ва чалкашликлар мавжуд бўлса

 

5

 

7

Лаборатория машғулотини бажаришда ва хулосалашда жуда кўп

камчиликлар мавжуд бўлса

 

4

 

8

Ишни бажариш учун жиҳозларни тўғри танлаган, иш нотўғри

бажарилган, нотўғри талқин қилинган, иш хулосаланмаган бўлса

 

3

 

 

9

Ишни   бажариш   учун   жиҳозларни   қисман   тўғри   танлаган,   иш

нотўғри бажарилган, нотўғри талқин қилинган ва хулосаланмаган бўлса

 

 

2

 

10

Ишни бажариш учун жиҳозларни танлай олмаган, иш нотўғри

бажарилган, нотўғри талқин қилинган ва хулосаланмаган бўлса

 

1

Изоҳ:

Лаборатория ишини бажаришда техника хавфсизлигига риоя қилинмаса, 2

балл пасайтирилади.

Тест сино ви:

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тестлардан иборат бўлиб, уларнинг

20 таси жавоби танланадиган, 10 таси жавоби ёзиладиган бўлади. 3-4-босқичларда

30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Тест топшириқлари учун 60 минут вақт ажратилади ва ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл жами 60 балл берилади

ГЕОГРАФИЯ

География фанидан билимлар беллашуви умумтаълим мактабларининг 6-7-

8-синфларида ўтказилади. Беллашувнинг тўртинчи босқичида 6-синф ўқувчилари иштирок этмайди. Беллашувнинг барча босқичлари икки турда: харита билан ишлаш 1 та топшириқ ва 30 та тест саволи шаклида ўтказилади.

Харита билан ишлаш:

Мазкур топшириқни бажаришда ўқувчи Ўқувчи ёзувсиз (контур) харита билан ишлаш кўникмаларини намоён этади. Тўғри ечилган топшириқ 40 балл билан баҳоланади. Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлаш учун ўқувчига 60 минут вақт ажратилади.

 География фанидан харита билан ишлаш топшириқларини баҳолаш мезони

 

 

Баҳолаш мезони

 

Балл

 

 

 

 

1

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйиб, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри    танлай    олса,   табиий,    иқтисодий    ва   сиёсий    географик чегараларни тўғри ажратиб, географик жой номларини тўғри ёза олса, сўралган    объектларнинг     географик    координаталарини     аниқлаб топишда илмий хатоликларга йўл қўймаса

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

2

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйиб, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри    танлай    олса,   табиий,     иқтисодий    ва   сиёсий    географик чегараларни тўғри ажрата олса, географик жой номларини ёзишда 1та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини       аниқлаб   топишда    илмий   хатоликларга    йўл

қўймаса

 

 

 

 

 

39-38

 

 

 

 

3

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйиб, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри    танлай    олса,   табиий,    иқтисодий    ва   сиёсий    географик

чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 2 та

хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топишда илмий хатоликларга йўл қўймаса

 

 

 

 

37-36

 

4

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйиб, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни

 

35-34

 

 

тўғри    танлай    олса,   табиий,    иқтисодий    ва   сиёсий    географик

чегараларни ажратишда, географик   жой номларини ёзишда 3 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топишда илмий хатоликларга йўл қўймаса

 

 

 

 

 

5

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйиб, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри    танлай    олса,   табиий,    иқтисодий    ва   сиёсий    географик чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 4 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топишда илмий хатоликларга йўл қўймаса

 

 

 

 

33-32

 

 

 

 

6

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйиб, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри    танлай    олса,   табиий,    иқтисодий    ва   сиёсий    географик

чегараларни ажратишда, географик   жой номларини ёзишда 5 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топишда 1 та илмий хатога йўл қўйса

 

 

 

 

31-30

 

 

 

 

7

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйиб, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри    танлай    олса,   табиий,    иқтисодий    ва   сиёсий    географик чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 6 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик

координаталарини аниқлаб топишда 2 та илмий хатога йўл қўйса

 

 

 

 

29-28

 

 

 

 

8

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 1 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 7 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик

координаталарини аниқлаб топишда 3 та илмий хатога йўл қўйса

 

 

 

 

27-26

 

 

 

 

9

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 2 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик

чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 8 та

хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топишда 4 та илмий хатога йўл қўйса

 

 

 

 

25-24

 

 

 

 

 

10

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 3 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 9 та

хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топишда 4 та ва ундан ортиқ илмий хатога йўл қўйса

 

 

 

 

 

23-22

 

 

 

11

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 4 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик

чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 10 та

хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик

 

 

 

21-20

 

 

координаталарини аниқлаб топа олмаган бўлса

 

 

 

 

 

12

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 4 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 11 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топа олмаган бўлса

 

 

 

 

19-18

 

 

 

 

13

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 4 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик

чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 12 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик

координаталарини аниқлаб топа олмаган бўлса

 

 

 

 

17-16

 

 

 

 

14

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 4 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик

чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 13 та

хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топа олмаган бўлса

 

 

 

 

15-14

 

 

 

 

15

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 4 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 14 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топа олмаган бўлса

 

 

 

 

13-12

 

 

 

 

16

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 4 та хато, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда 15 та хатога      йўл      қўйиб,      сўралган      объектларнинг       географик координаталарини аниқлаб топа олмаган бўлса

 

 

 

 

11-10

 

 

 

 

 

17

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўйишда, табиий

географик ва иқтисодий-ижтимоий хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлашда 4 та ва ундан кўп хатоликка, табиий, иқтисодий ва сиёсий географик чегараларни ажратишда, географик жой номларини ёзишда   15    та    ва   ундан    ортиқ    хатога    йўл    қўйиб,   сўралган объектларнинг географик координаталарини аниқлаб топа олмаган бўлса

 

 

 

 

 

9-8

 

 

18

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашни тўғри йўлга қўя олмай,

хариталарни бўяшда рангларни тўғри танлай олмасдан бўяган бўлса ва қолган топшириқларни умуман бажара олмаган бўлса

 

 

7-6

 

19

Ўқувчи   ёзувсиз   харита    билан   ишлашга   доир   топшириқларини

бажаришга ҳаракат қилган аммо ҳеч қандай натижа бермаган бўлса

 

5-4

 

20

Ўқувчи ёзувсиз харита билан ишлашга доир топшириқларини ҳеч

бирини бажара олмаган бўлса

 

3-1


Тест сино ви:

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тестлардан иборат бўлиб, уларнинг

20 таси жавоби танланадиган, 10 таси жавоби ёзиладиган бўлади. 3-4-босқичларда

30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Тест топшириқлари 60 балл билан баҳоланиб, уни бажариш учун 60 минут вақт ажратилади.

Тест топшириқларини тузишда ДТС ва узвийлаштирилган ўқув дастури асосида ўқувчиларнинг шу давргача ўзлаштирган назарий ва амалий билимлари қамраб олиниши лозим.

12. ТАРИХ

Тарих    фанидан     билимлар    беллашуви    умумтаълим    мактабларининг

6-7-8-синфларида    ўтказилади.    Беллашувнинг    тўртинчи     босқичида    6-синф ўқувчилари қатнашмайди. Беллашув 1-2-босқич 40 та тест саволи, 3- босқич 50 та тест синови ва 4-босқич эса икки турда: оғзаки 4 та савол-жавоб ва 30 тест синови шаклида ўтказилади.

Тест сино ви:   беллашувнинг 1-2-босқичда 40 та тест, 3-босқичда тарих

фанидан 50 та тест, 4-босқичда ҳамда 30 тест топшириғи бажарилади.

 

Босқичлар

1-(мактаб)

2-(туман) босқич

3-(вилоят)

босқич

4-(Республика)

босқич

Тест саволлари

40 та савол

(25 таси жавоби танланадиган, 15 таси эса жавоби

ёзиладиган

50 та тест саволи

 

 

(онлайн тарзда электрон дастур) орқали

30 та тест саволи

 

 

(онлайн тарзда электрон дастур орқали)

Белгиланган вақт

80 минут

100 минут

60 минут

Максимал

балл

100 балл

(2,5 балдан)

100 балл

(2 балдан)

60 балл

(2 балдан)


Са вол жа во б :
Тарих фанидан 4-босқичда таклиф этилаётган мазкур оғзаки саволлар   умумий    ўрта    таълимнинг    давлат    таълим    стандартлари    асосида тайёрланади. ўқувчилар 4 та оғзаки саволга жавоб берадилар. Иштирокчининг тайёргарлиги учун 10 минут вақт берилади. Ҳар бир тўғри жавобга 10 балдан 40 балл ва оғзаки жавоб учун 10 минут вақт берилади.

Оғзаки саволлар қуйидаги мазмунда тузилади.

1.Жаҳон ёки Ўзбекистон тарихидан бирор-бир давлатнинг ташкил топиши

ва мухим тарихий воқеалар билан боғлиқ бўлган саволлар.

2.Ўзбекистон ва Жаҳон тарихи дарсида ўрганиладиган тарихий меъморий обидалардан бирига таъриф берилади.

3.Ўзбекистон ва Жаҳон тарихи дарсида ўрганиладиган дунё илм-фани ва маданиятига ҳисса қўшган тарихий шахсларидан бири ҳақидаги саволдан иборат бўлади.

4.Ўзбекистон   ва   Жаҳон   тарихи    дарсида   ўрганиладиган    мавзулардаги

атамаларга изоҳ берилади.

Биринчи савол бўйича ўқувчиларнинг билимлари қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади: Масалан: XVI асрларда Бухоро хонлиги.

1.

Давлатнинг ташкил топиши ва мухим тарихий воқеаларни айта

олиши;

2 балл

2.

Қаерда жойлашганлигини ҳаритадан   кўрсата олиши;

2 балл

3.

Ҳудуднинг қайси даврларда шу ном билан аталганини билиши;

2 балл

4.

Шу   ҳудуд   билан   боғлиқ   бирорта   тарихий   воқеадан   мисол

келтириши;

2 балл

5.

Тарихий саналар ва воқеалар ҳақида маълумот бера олиши.

2 балл

 

Жами:

10 балл 


2
. Ўзбекистон ва   Жаҳон   тарихи   дарсида   ўрганиладиган   тарихий меъморий обидалардан бирига таъриф берилади. Масалан: Абдулазизхон мақбараси.

Иккинчи савол бўйича ўқувчиларнинг билимлари қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади:

1.

Обида қаерда бунёд этилганлигини тўғри айтиши;

2 балл

2.

Обида қурилган санаси ёки даврини   тўғри айтиши;

2 балл

3.

Обиданинг   қаерда   жойлашганлигини   (ҳаритадан      кўрсата

олса) кўрсата олиши;

2 балл

4.

Обиданинг ўзига хос кўринишини тасвирлай олиши;

2 балл

5.

Обиданинг қандай мақсадда қурилганлигини тўғри айтиши.

2 балл

 

Жами:

10 балл


 1. 3. Ўзбекистон ва Жаҳон тарихи дарсида ўрганиладиган дунё илм-фани ва маданиятига ҳисса қўшган тарихий шахсларидан бири ҳақидаги саволдан иборат бўлади.

Учинчи савол бўйича ўқувчиларнинг билимлари қуйидаги мезонлар

асосида баҳоланади: Масалан: Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ва ижод

1. Тарихий шахснинг   яшаган   йиллари   (ёки   даври)ни   тўғри айтиши;

2 балл

2.

Тарихий шахснинг ҳаёти ҳақида маълумот бериши;

2 балл

3.

Қайси фан соҳаларида ижод қилганлиги ҳақида маълумот

бериши;

2 балл

4.

Тарихий шахснинг асарлари ёки амалга оширган ишларини

айтиб ўтиши;

2 балл

5.

Тарихий   шахснинг инсоният тарихи тараққиётига қўшган

ҳиссаси ҳақида фикр билдириши.

2 балл

 

Жами:

10 балл

 4. Ўзбекистон ва Жаҳон тарихи дарсида ўрганиладиган мавзулардаги атамаларга изоҳ берилади. Масалан:“Деклорация” сўзининг маъносини айтинг.

Тўртинчи савол бўйича ўқувчиларнинг билимлари қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади: 

1.

Тарихий атаманинг луғавий маъносини тўғри айтиши;

2 балл

2.

Атамага тўғри изоҳ бера олиши;

2 балл

3.

Атаманинг пайдо бўлган ҳудуди ва даврини тўғри айтиши;

2 балл

4.

Атама қўлланилган тарихий воқеалардан мисоллар келтира

олиши;

2 балл

5.

Атаманинг қайси тилдан келиб чиққанлигини билиши.

2 балл

 

Жами:

10 балл


Тарих фанидан оғзаки саволлар намунаси.

 1. 1. XVI асрларда Бухоро хонлиги.
 2. 2. Абдулазизхон мақбараси.
 3. 3. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ва ижоди.

4.“Деклорация” сўзининг маъносини айтинг.

13. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ АСОСЛАРИ

Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари фанидан билимлар беллашуви умумтаълим мактабларининг 8-синфида ўтказилади. Беллашув 1-2-босқич 40 та тест саволи, 3- босқич 50 та тест синови ва 4-босқич эса икки турда: оғзаки 4 та савол-жавоб ва 30 тест синови шаклида ўтказилади.

Тест синови:   Билимлар беллашувининг Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари        фанидан 1-2-босқичда 40 та тест, 3-босқичда 50 та тест, 4-босқичда ҳамда 30 тест топшириғи бажарилади. 

 

Босқичлар

1-(мактаб)

2-(туман) босқич

3-(вилоят)

босқич

4-(Республика)

босқич

Тест саволлари

40 та савол

(25 таси жавоби танланадиган, 15

таси эса жавоби

ёзиладиган

50 та тест саволи

 

 

(онлайн тарзда электрон дастур) орқали

30 та тест саволи

 

 

(онлайн тарзда электрон дастур орқали)

Белгиланган вақт

80 минут

100 минут

60 минут

Максимал балл

100 балл

(2,5 балдан)

100 балл

(2 балдан)

60 балл

(2 балдан)

 Са вол жа воб: Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари фанидан фанидан 4- босқичда таклиф этилаётган мазкур оғзаки саволлар умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандартлари асосида тайёрланади. ўқувчилар 4 та оғзаки саволга жавоб берадилар. Иштирокчининг тайёргарлиги учун 10 минут вақт берилади. Ҳар бир тўғри жавобга 10 балдан 40 балл ва оғзаки жавоб учун 10 минут вақт берилади.

Оғзаки саволлар қуйидаги мазмунда тузилади.

 1. 1. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари фанидан жамият ва давлат

билан боғлиқ бўлган саволлар.

 1. 2. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари фанидан ахлоқ ва ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқ сохаларига таъриф берилади.
 2. 3. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари фанидан ҳуқуқий муносабатлар ва давлат органлари ҳақидаги саволдан иборат бўлади.

4.Ҳуқуқий атамаларга изоҳ берилади.

Биринчи савол бўйича ўқувчиларнинг билимлари қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади: Давлат тушунчаси ва функциялари. 

1.

Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари  фанидан   назарияга

оид тушунчаларини айта олиши;

2 балл

2.

Қоидаларга тўлиқ таъриф бера олиши;

2 балл

3.

Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари фани бўйича назария

ҳуқуқий асослари ва вазифаларини айтиб бериши;

2 балл

4.

Назарияга оид мисоллар билан тушунтириб бериши;

2 балл

5.

Назарияга оид манбаларига мисол келтириши;

2 балл

 

Жами:

10 балл

 

2. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари фанидан ахлоқ ва ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқ сохаларига таъриф берилади.

Иккинчи савол бўйича ўқувчиларнинг билимлари қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади: Ҳуқуқий нормалар 

1.

Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари    фанидан     ҳуқуқ

асослари тушунчасини тўғри айтиши;

2 балл

2.

Ҳуқуқ асослари қоидасини тўғри айтиши;

2 балл

3.

Ҳуқуқ сохаларига таъриф бера олиши;

2 балл

4.

Ҳуқуқ асослари, ҳуқуқ сохаларига мисоллар айта олиши.

2 балл

5.

Ҳуқуқий манбаларига мисол келтириши;

2 балл

 

Жами:

10 балл

3. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари фанидан ҳуқуқий муносабатлар ва давлат органлари ҳақидаги саволдан иборат бўлади.

Учинчи савол бўйича ўқувчиларнинг билимлари қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади: Ҳуқуқбузарлик тушунчасининг таърифи. 

1.

Ҳуқуқий муносабатлар тушунчасини айтиб бера олиши;

2 балл

2.

Берилган топшириқга оид қоида мақсад ва вазифаларини

айтиб бера олиши;

2 балл

3.

Ҳуқуқий муносабатлар объекти ва субъекти томонини

топиши;

2 балл

4.

Ҳуқуқий муносабатлар объектив ва субъектив томонини

топиши;

2 балл

5.

Берилган топшириқни қайси ҳуқуқ сохасига оид эканлигини

аниқлаши;

2 балл

 

Жами:

10 бал


4. Ҳуқуқий атамаларга изоҳ ва маъносини айтиб берилади

Тўртинчи савол бўйича ўқувчиларнинг билимлари қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади:Алимен

1.

Ҳуқуқий атаманинг луғавий маъносини тўғри айтиши;

2 балл

2.

Атамага оид қоидага тўғри изоҳ бера олиши;

2 балл

3.

Атаманинг қайси тилдан келиб чиққанлигини билиши.

2 балл

4.

Атаманинг қуллаш жараёни айта олиши;

2 балл

5.

Атамага оид мисолар билан айтиши;

2 балл

 

Жами:

10 балл


 1. 1
  . Давлат тушунчаси.
 2. 2. Ҳуқуқий нормалар.
 3. 3. Ҳуқуқбузарлик тушунчасининг таърифи.
 4. 4. “Алимент” атамаси. 

14. ИҚТИСОДИЙ БИЛИМ АСОСЛАРИ

Иқтисодий билим асослари фанидан билимлар беллашуви умумтаълим мактабларининг 8-синф ўқувчилар иштирок этади. Барча босқичларда беллашув фақат 1 турда – тест синови шаклида ўтказилади.

Тест сино ви:

Иқтидорли    ўқувчиларнинг    ижодий,    мустақил   фикрлаш    қобилияти, мустақил иқтисодий қарорлар қабул қилиши ҳамда иқтисодий саводхонлиги тест синови орқали синовдан ўтказилади. Тест топшириқлари қуйи синфларда ва билимлар    беллашувининг    босқичлари    бошлангунга    қадар    ўзлаштирилган мавзуларни қамраб олади.

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 40 та (25 таси жавоби танланадиган, 15

таси жавоби ёзиладиган) тест саволидан иборат бўлиб, 90 минут вақт берилади.

3-4- босқичларда 50 та тест саволи фақат жавоби танланадиган тест саволлар о нла йн   дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл билан баҳоланади. Тест синовига 120 минут вақт берилади.

 


Ko'p ko'rilgan maqolalar


20 ta eng oson soch turmaklari. Rasmlar asosida


Har kuni bir xil soch turmagini qilish joningizga tegdimi? Kundalik hayotdagi ko’rinishingizga o’zg...

9-sinflar uchun elektron darsliklar


2018-2019  o'quv  yilida  yuklandi.  Yuklab  olish  yozuviga  bosish   orqali  ko'chirib   olishingi...

2 kunda bola shamollashini tuzatib yuborish.


Bolaning shamollashini 2 kun davomida tuzatib yuborish. Bahor va kuz mavsumida shamollash xavfi uchu...

8-sinf uchun elektron darsliklar


2018-2019  o'quv  yilida  yuklandi.  Yuklab  olish  yozuviga  bosish   orqali  ko'chirib   olishing...